Papirdokumentation

Hvis du er påbegyndt din kliniske basisuddannelse før august 2015, kan du ikke dokumentere din uddannelse på Uddannelseslæge.dk. I stedet skal du udfylde et skema over din lægelige beskæftigelse og uddannelsesstedet skal attestere, at du har gennemført uddannelsen. Desuden skal du sende os ansættelses- og uddannelsesaftaler fra dit uddannelsessted.

Uddannet før august 2015 

Hvis du er påbegyndt din kliniske basisuddannelse tidligere end 1. august 2015, skal du indsende dokumentationen med posten med, mindre din dokumentation er blevet overført til Uddannelseslæge.dk.

Dokumentationen skal bestå af:

  • Skema til oversigt over lægelig beskæftigelse
  • Attest for tidsmæssigt gennemførte uddannelseselementer (Hvis attestationerne indsendes med posten, skal de være i original)
  • kopi af ansættelses- og uddannelsesaftaler for den kliniske basisuddannelse, herunder eventuelle ændringer og tillægsaftaler. Hvis du har været ansat i almenpraksis, skal du sende en kopi af ansættelses- og uddannelsesaftalen, hvoraf navnet på den tildelte praksis fremgår. En opdateret ansættelses- og uddannelsesaftale sendes som regel til e-boks.

Ansøgning på baggrund af ansættelser før 2009

Hvis du søger tilladelse til selvstændigt virke på baggrund af ansættelser, du er tiltrådt før august 2009, skal du desuden sende en kopi af kursusbeviser for generelle kurser i kommunikation, pædagogik og akut behandling og transport.

Søg tilladelse til selvstændigt virke

Søg selvstændigt virke med KBU fra udlandet

Sådan sender du til os

Original dokumentationen skal sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Bekræftede kopier kan sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Eller pr. e-mail til:

AAES@stps.dk