Tand-, mund- og kæbekirurgi

Se hvad du gøre for at søge om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation, du skal sende (2010-bestemmelserne).

Sådan søger du om specialtandlægeanerkendelse

 1. Indsend dokumentation. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilken dokumentation du skal indsende via Uddannelseslæge.dk.
 2. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema med personlige oplysninger og tryk "videre". På den efterfølgende side skal du trykke ”godkend”. Du vil dernæst blive bedt om at betale gebyret for specialtandlægeanerkendelsen med betalingskort.
 3. Du modtager en ansøgningskvittering via E-Boks,  der bekræfter, at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget dit elektroniske ansøgningsskema. 
 4. Send din dokumentation via Uddannelseslæge.dk. Ansøgningen kan fremsendes 6 måneder før uddannelsen forventes afsluttet, og attestation for tid kan tidligst indsendes i den sidste måned.

Hvad sker der i Styrelsen for Patientsikkerhed?

 1. Vi modtager dit elektroniske ansøgningsskema, gebyr og din dokumentation via uddannelseslæge.dk, når du har indsendt den.
 2. Vi vurderer ansøgningen. Hvis der mangler dokumentation, vil du blive bedt om at indsende denne.
 3. Ved behov for ekstern vurdering sendes ansøgningen til udtalelse hos specialets tilforordnede.

Dokumentation, du skal sende (2010 bestemmelserne)

 • Udfyldt skema over tandlægelig beskæftigelse, oprettes og udfyldes via Uddannelseslæge.dk. Alle uddannelseselementer - også de enkelte sideuddannelser skal fremgå af oversigtsskemaet.
 • Attestation for tidsmæssigt gennemførte og godkendte uddannelseselementer. Alle uddannelseselementer - også de enkelte sideuddannelser skal dokumenteres ved en attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement. Attestation for de enkelte uddannelseselementer skal indsendes via Uddannelseslæge.dk.
 • Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer. Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement, jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige tandlæge (vejleder) i logbogen med dato, elektronisk underskrift ud for hver enkelt kompetence.
 • Kursusbevis. Kurser godkendes elektronisk i Uddannelseslæge.dk
 • Gældende ansættelse- og uddannelsesaftale/tillægsaftale

2016 målbeskrivelser:

2009 målbeskrivelser

Dokumentation, hvis du er under 1991-bestemmelserne

Ansøgning

Send din dokumentation via Uddannelseslæge.dk 

Ansøg om anerkendelse som specialtandlæge