Tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge

Du kan tidligst søge om dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge i løbet af de sidste 14 dage af det evalueringsforløb, som er længst i din evalueringsansættelse eller når alle betingelserne i evalueringsansættelsen er opfyldt.

Sådan får du en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke

For at opnå dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke skal du først:

  • have vores godkendelse af din uddannelse
  • have bestået Prøve i dansk 3
  • have bestået de odontologiske fagprøver
  • have bestået Kursus i dansk sundhedslovgivning
  • have gennemført en evalueringsansættelse på mindst 12 måneder, svarende til 1.440 timer. Din evalueringsansættelse skal leve op til kravene om minimum 3 måneders oplæring i børne- og ungdomstandpleje samt minimum 3 måneders oplæring i voksentandpleje
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet og samtidig
  • sende os den nødvendige dokumentation 
  • betale et gebyr. 

Når vi har modtaget din ansøgning og du har betalt gebyret, sender vi dig en kvittering. Vi sender kvitteringen til den e-mail adresse, du har oplyst i ansøgningsskemaet. 

Nødvendig dokumentation

Du skal både indsende en attest for, at du har gennemført børne- og ungdomstandpleje og en attest for, at du har gennemført voksentandpleje. Vi skal altså have to attester, også selvom du har gennemført begge dele på den samme tandlægeklinik.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke. Du vil blive bedt om at betale gebyret, før vi udsteder tilladelsen. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 14 dage.

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som tandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig tandlæge, hvis du har en autorisation. 

Søg tilladelse til selvstændigt virke

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger