Søg anerkendelse som specialtandlæge

Hvis du har gennemført en specialtandlægeuddannelse i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi eller Ortodonti, kan du søge om anerkendelse af den. Du kan tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse. Vi udsteder og daterer først din specialtandlægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation. Bemærk, at der er forskellige krav til dokumentation af de to uddannelser. Du kan finde vejledning og ansøgningsskema her på siden.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

  • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge
  • dokumentere, at du opfylder kravene. For Tand-, Mund- og Kæbekirurgi sendes dokumentation via Uddannelseslæge.dk. For Ortodonti sendes dokumentation på papir med post.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst sende os din ansøgning om specialtandlægeanerkendelse 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse, hvis:

  • samtlige kompetencer i logbogen er godkendt
  • og du har fået godkendt alle relevante kurser, uddannelser og ophold

Vær opmærksom på, at den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb tidligst kan indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Hvornår dateres specialtandlægeanerkendelse

i udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation for, at du:

  • opfylder alle uddannelseskrav
  • opfylder alle de tidsmæssige krav
  • har ansøgt elektronisk
  • har betalt gebyret.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, kan vi ikke udstede din specialtandlægeanerkendelse.

Gebyr

Du skal betale et gebyr på 4.165 kr. for udstedelsen af tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge. 

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en specialeanerkendelse, hvis du vil arbejde som specialtandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig specialtandlæge, hvis du har en specialeanerkendelse. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 01 (2024).

Dokumentation og ansøgning

Se, hvordan du søger om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation du skal sende.

Tand, mund- og kæbekirurgi: Dokumentation og ansøgning

Ortodonti: Dokumentation og ansøgning 

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Rettigheder og pligter ved autorisation

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger