Søg anerkendelse som specialtandlæge

Hvis du har gennemført en specialtandlægeuddannelse i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi eller Ortodonti, kan du søge om anerkendelse af den. Du kan tidligst sende os din ansøgning 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse. Vi udsteder og daterer først din specialtandlægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation. Bemærk, at der er forskellige krav til dokumentation af de to uddannelser. Du kan finde vejledning og ansøgningsskema her på siden.

Sådan får du anerkendt dit speciale

For at du kan søge om anerkendelse af speciale, skal du først:

  • have en dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge
  • dokumentere, at du opfylder kravene. For Tand-, Mund- og Kæbekirurgi sendes dokumentation via Uddannelseslæge.dk. For Ortodonti sendes dokumentation på papir med post.
  • sende din ansøgning via ansøgningsskemaet
  • betale et gebyr.

Hvornår kan du søge?

Du kan tidligst sende os din ansøgning om specialtandlægeanerkendelse 6 måneder, før du forventer at afslutte din uddannelse, hvis:

  • samtlige kompetencer i logbogen er godkendt
  • og du har fået godkendt alle relevante kurser, uddannelser og ophold

Vær opmærksom på, at den sidste attestation for tidsmæssigt gennemført forløb tidligst kan indsendes i sidste måned af din uddannelse. Vælger du at søge, før du er i sidste måned af din uddannelse, skal du eftersende din attestation for tidsmæssigt gennemført forløb.

Hvornår dateres specialtandlægeanerkendelse

i udsteder og daterer først din speciallægeanerkendelse, når vi har modtaget al relevant og nødvendig dokumentation for, at du:

  • opfylder alle uddannelseskrav
  • opfylder alle de tidsmæssige krav
  • har ansøgt elektronisk
  • har betalt gebyret.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, kan vi ikke udstede din specialtandlægeanerkendelse.

Gebyr

Du skal betale et gebyr på 4.165 kr. for udstedelsen af tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge. 

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en specialeanerkendelse, hvis du vil arbejde som specialtandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig specialtandlæge, hvis du har en specialeanerkendelse. 

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har modtaget al den krævede dokumentation.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 31 (2023).

Dokumentation og ansøgning

Se, hvordan du søger om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation du skal sende.

Tand, mund- og kæbekirurgi: Dokumentation og ansøgning

Ortodonti: Dokumentation og ansøgning 

Godt at vide om autorisation

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig sygeplejerske, hvis du har en autorisation.