Ortodonti

Se hvad du skal gøre for at søge om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation, du skal sende (2010-bestemmelserne).

Sådan søger du om specialtandlægeanerkendelse

 1. Indsend dokumentation. Nedenfor kan du se en oversigt over, hvilken dokumentation du skal indsende til os.
 2. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema med personlige oplysninger og tryk "videre". På den efterfølgende side skal du først printe ansøgningsskemaet og herefter trykke ”godkend”. Du vil dernæst blive bedt om at betale gebyret for specialtandlægeanerkendelsen med betalingskort.
 3. Du modtager en ansøgningskvittering via digital post, der bekræfter, at Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget dit elektroniske ansøgningsskema
 4. Send udskriften af det elektroniske ansøgningsskema, udfyldt oversigtsskema samt dokumentationer med almindelig post til Styrelsen for Patientsikkerhed, Islands Brygge 67, 2300 København S. Ansøgningen kan fremsendes 6 måneder, før uddannelsen forventes afsluttet.

Hvad sker der i Styrelsen for Patientsikkerhed?

 1. Vi modtager dit elektroniske ansøgningsskema og din ansøgning i papirform.
 2. Vi vurderer ansøgningen. Hvis der mangler dokumentation, vil du blive bedt om at indsende denne.
 3. Ved behov for ekstern vurdering sendes ansøgningen til udtalelse hos specialets tilforordnede.

Dokumentation, du skal sende (2010 bestemmelserne)

 • Udfyldt skema for fokuserede ophold: Skemaet skal udfyldes med ansøgers navn, cpr.nr., antal arbejdsdagsdage, dato(er) eller periode og stempel samt underskrift fra afdelingen ved hvert ophold. Der må ikke være sammenfald mellem datoer. Skemaet skal indsendes i original.
 • Eksamensbevis: Eksamensbevis indsendes i original eller bekræftet kopi. Ophørt august 2021: Masterstuderende ved Aarhus Universitet skal desuden indsende masterbeviset.
 • Kursusbevis: Benyt skemaet nedenfor til  at dokumentere gennemførte kurser. Alternativt vedlægges kursusbeviser fra de enkelte kurser. Kursusbeviser skal indsendes i original.
 • Udfyldt logbog med attestation for opnåede kompetencer: Ansøgers navn og cpr. nr. skal være påført alle sider i logbogen. Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige tandlæge (vejleder) i logbogen med dato, underskrift og stempel ud for hver enkelt kompetence. Logbogen skal indsendes i original.

Skemaer

Dokumentation, hvis du er under 1991-bestemmelserne

 • Udskriften af det elektroniske ansøgningsskema
 • Uddannelsesbevis samt eksamensbevis
 • Attesteret Kursusbevis. Bevis for gennemførte obligatoriske kurser
 • Bevis for gennemførte sideuddannelser

Ansøgning

Ansøg om anerkendelse som speciallæge

Sådan sender du til os

Send din dokumentation, udskrift af elektronisk ansøgningsskema samt udfyldt oversigtsskema til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S