Ortodonti

Se hvad du skal gøre for at søge om specialtandlægeanerkendelse, og hvilken dokumentation, du skal sende (2010-bestemmelserne).

Sådan søger du

 • Print det elektroniske ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet skal samtidigt underskrives.
 • Send os et udfyldt Skema til oversigt over tandlægelig beskæftigelse. Skemaet skal underskrives.
 • Udfyldt Skema for fokuseret ophold. Skemaet skal udfyldes med ansøgers navn, cpr.nr., antal arbejdsdage, dato(er) eller periode og stempel samt underskrift fra afdelingen ved hvert ophold. Der må ikke være sammenfald mellem datoer.
 • Udfyldt og godkendt Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement.
 • Eksamensbevis og uddannelsesbevis.
 • Kursusbevis. Benyt skemaet til at dokumentere gennemførte kurser. Alternativt vedlægges kursusbeviser fra de enkelte kurser.
 • Udfyldt Logbog for specialtandlægeuddannelsen i ortodonti 2009 med attestation for opnåede kompetencer: Ansøgers navn og autorisations-id skal være påført alle sider i logbogen. Alle opnåede kompetencer, der er knyttet til det enkelte uddannelseselement jf. uddannelsesprogrammet, skal attesteres af den uddannelsesansvarlige tandlæge (vejleder) i logbogen med dato, underskrift og stempel ud for hver enkelt kompetence.

Dokumentation, hvis du er under 1991-bestemmelserne

 • Udskriften af det elektroniske ansøgningsskema
 • Uddannelsesbevis samt eksamensbevis
 • Attesteret Kursusbevis. Bevis for gennemførte obligatoriske kurser
 • Bevis for gennemførte sideuddannelser

Sådan skal du sende dokumentationen

Du skal sende:

 1. farvekopier af god kvalitet enten med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail til aaes@stps.dk. Hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt
 2. eventuelle oversættelser af dokumentationen.

Hvis du ønsker det, må du gerne sende original dokumentation. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Krav til kopier

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om, at du eftersender original dokumentation.

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Ansøgning

Ansøg om anerkendelse som specialtandlæge

Sådan sender du til os

Send din dokumentation, udskrift af elektronisk ansøgningsskema samt udfyldt oversigtsskema til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S