Specialtandlægeanerkendelse: Norden, EU og EØS

Du kan søge om dansk specialtandlægeanerkendelse, hvis du allerede har dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge i Danmark. Du skal have en specialtandlægeanerkendelse, hvis du vil arbejde som specialtandlæge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig specialtandlæge, hvis du har en specialtandlægeanerkendelse

Hvis du allerede har dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge, men ønsker at søge om dansk specialtandlægeanerkendelse, skal du udfylde nedenstående ansøgningsskema.

Gebyret for en specialtandlægeanerkendelse er på DKK 4.165. 

Sådan søger du

Du skal sende ansøgningsskemaet elektronisk og dernæst udskrive skemaet. Vi anbefaler derfor, at du først udfylder og indsender ansøgningsskemaet, når du har adgang til en printer.

Se kontakt og åbningstider 

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Nødvendig dokumentation

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Eventuelt oversættelse af navneforandringsattest/vielsesattest.
 4. Erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere indenfor dit speciale. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen må ikke være mere end 3 måneder gammel, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed. Der skal ikke sendes en erklæring om "good standing" fra Sverige og Norge, da Styrelsens for Patientsikkerhed selv indhenter denne.
 5. Uddannelseslandets bevis for uddannelse til specialtandlæge.
 6. Eventuelt oversættelse af uddannelseslandets tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge.
 7. Konformitetserklæring udstedt af pågældende kompetente sundhedsmyndighed, hvor det fremgår, at pågældende uddannelse er i overensstemmelse med de relevante artikler i direktiv 2005/36/EF (gælder ikke for læger uddannet i Norden).
 8. Fuldmagt udstedt til den person, som eventuelt varetager din ansøgning, herunder vikarbureauer m.fl.

Kopier af dokumentation

Du kan sende kopier af din dokumentation med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail. Kopierne skal være farvekopier af god kvalitet og hele dokumentet skal være afbildet, skarpt og læseligt.

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om, at du eftersender original dokumentation.

Originale dokumenter

Hvis du ønsker det, må du gerne sende originale dokumenter. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Oversættelse

Hvis din dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal du også sende en oversættelse af dokumentationen til et af de nævnte sprog. Du kan vente med at sende oversættelsen, indtil vi har behandlet din ansøgning, og vurderet, hvilke dokumenter, der skal oversættes. Det kan dog betyde en længere sagsbehandlingstid.

Oversættelsen kan sendes i kopi og skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal dette også oversættes af translatøren.
 • Det oversatte dokument skal sendes sammen med dokumentet på originalsproget, så det er tydeligt, hvilket dokument, der er oversat.

Sagsbehandling

Du får en kvitteringsmail, når Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget din ansøgning og dokumentation (Tjek evt. "uønskede mails" mappen).

Du skal forvente en sagsbehandlingstid på 1-2 måneder, før vi har mulighed for at vurdere, om din ansøgning er komplet, eller om du skal sende yderligere dokumentation. Du vil ikke efterfølgende få en kvitteringsmail, når du sender yderligere dokumentation.

Når vi har færdigbehandlet din ansøgning, sender vi en e-mail med din specialtandlægeanerkendelse.

Det offentlige autorisationsregister

Når du har modtaget din specialtandlægeanerkendelse, vil den også fremgå af Styrelsen for Patientsikkerheds offentlige autorisationsregister. Her kan du, din arbejdsgiver og andre interesserede se din autorisationsstatus.

Ansøg om specialeanerkendelse