De odontologiske fagprøver

De odontologiske fagprøver består af en skriftlig prøve og to mundtlige prøver i henholdsvis Voksen- og Børnepatient, der finder sted på Københavns Universitet. Prøverne foregår på dansk og er gratis.

Fagprøverne

Skriftlig tværfaglig prøve i odontologi

Prøven omfatter fagområderne: cariologi, endodonti, parodontologi, oral rehabilitering/ protetik, oral kirurgi, radiologi, oral fysiologi og pædodonti (børnepatient). 

  • Varighed: 4 timer. 
  • Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøven afholdes én gang årligt i september med maksimum 50 pladser ved prøven.

Mundtlig fagprøve: Børnepatient

Du bliver eksamineret i 4-5 cases, der omfatter børnepatienter.

  • Varighed: 1 times forberedelse samt 1 times eksamination
  • Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøven afholdes to gange årligt i maj og november med maksimum 18 pladser ved hver prøve. 

Mundtlig/praktisk fagprøve: Voksenpatient

Prøven omfatter undersøgelse af en voksenpatient med udarbejdelse af journal og behandlingsforslag.

  • Varighed: 2 times undersøgelse samt 1 times eksamination
  • Bedømmelse: bestået/ikke bestået

Prøven afholdes to gange årligt i januar og juni med maksimum 18 pladser ved hver prøve.

Fagprøvens Niveau

Prøverne svarer til det niveau, som der bliver krævet af en tandlæge, der har gennemført kandidatuddannelsen i odoontologi ved Købehavn Universitet. 

Tilmelding og afmelding

Når vi har modtaget og godkendt dit bevis for sprogprøven, bliver du automatisk tilmeldt den næstkommende skriftlige fagprøve. Hvis du ikke ønsker at deltage i denne fagprøve, skal du selv melde dig fra prøven. 

Du skal melde dig fra senest 1 måned, før fagprøven finder sted - selve prøvedagen tæller ikke med.

Du melder dig fra via Sektion for Studieservice, Københavns Universitet. 

Når du har fået adgang til KUs selvbetjeningssystem på KUnet, kan du tilmelde dig de mundtlige fagprøver. 

Du kan tilmelde dig de mundtlige fagprøver i følgende perioder:

  • 24. – 31. januar til prøverne i maj og juni
  • 24. – 31. august til prøverne i september, november og januar

Antal prøveforsøg

Du har ret til i alt 3 forsøg på at bestå hver fagprøve. Hvis du for sent melder fra eller udebliver fra fagprøven, vil det tælle som ét prøveforsøg.

Sygemelding

Hvis du bliver syg, skal du snarest og senest kl. 9.00 på prøvedagen meddele dette til Sektion for Studieservice. Københavns Universitet.

Du skal dokumentere din sygdom med en lægeerklæring fra egen læge. Lægens stempel og ydernummer skal fremgå af lægeerklæringen.

Sektion for Studieservice skal modtage lægeerklæringen senest tre hverdage efter din sygemelding. Hvis Studieservice modtager sygemeldingen og herefter lægeattest i rette tid, tæller den pågældende fagprøve ikke som et prøveforsøg.

Aflysning

Hvis der er for få tilmeldte, kan vi aflyse fagprøven.

Tildeling af pladser til fagprøven

Skulle der være flere ansøgere, end der er pladser til en konkret prøve, prioriterer Sektion for Studieservice mellem ansøgerne. Ansøgere, der har bestået den skriftlige fagprøve, bliver prioriteret en plads ved de mundtlige fagprøver forud for de ansøgere, der endnu ikke har bestået den skriftlige fagprøve. 

Ved den efterfølgende prioritering bliver der lagt vægt på ansøgers studieanciennitet. Det betyder, at den ansøger, der er indskrevet tidsmærssigt først til fagprøverne, får tildelt en plads til fagprøven. Ansøgere, der har været syge til den umiddelbart forudgående fagprøve og har sygemeldt sig korrekt, vil så vidt muligt altid få tildelt en plads.

Når fagprøverne er bestået 

Når du har bestået både den skriftlige og den mundtlige fagprøve, får vi direkte besked fra Københavns Universitet. Hvis du på det tidspunkt også har bestået kursus i dansk sundhedslovgivning, vil du indenfor 1-2 uger modtage et brev fra os, hvor vi vi fortælle dig om det videre forløb.