Evalueringsansættelse

Du er klar til en evalueringsansættelse som tandlæge, når vi har godkendt din uddannelse, og du har bestået Prøve i dansk 3, de odontologiske fagprøver og Kursus i dansk sundhedslovgivning. Du skal have en evalueringsautorisation, før du kan starte i din ansættelse. Desuden skal du være begyndt på din ansættelse 12 måneder efter, at du har bestået den sidste odontologiske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning. Din evalueringsansættelse skal være fordelt på børne- og ungdomstandpleje og voksentandpleje med minimum 3 måneder på hver del. I løbet af ansættelsen bliver dine kliniske kompetencer og dine kommunikative evner vurderet. Du vil få løn under ansættelsen og arbejde på helt almindelige vilkår.

Evalueringsansættelse

Før du kan starte i en evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. Du kan søge evalueringsautorisation, når 

  • vi har godkendt din uddannelse 
  • du har bestået Prøve i dansk 3
  • du har  bestået de odontologiske fagprøver
    du har bestået kursus i dansk sundhedslovgivning.

Inden for 1-2 uger efter du har gennemført disse 4 trin, skriver vi til dig og fortæller dig om det videre forløb. 

Evalueringsansættelsens varighed

Du skal gennemføre en evalueringsansættelse på mindst 12 måneder svarende til 1.440 timer.

I løbet af evalueringsansættelsen skal du beskæftige dig i mindst 3 måneder (svarende til 360 arbejdstimer) med børne- og ungdomstandpleje samt voksentandpleje.

Hvis din ansættelse varer mindre end 3 måneder, kan den ikke indgå i din evalueringsansættelse. Ansættelser med hovedvægt på forskning eller undervisning kan heller ikke indgå.

Sådan finder du en evalueringsansættelse

Du skal selv finde og søge en ledig stilling. Se fx Dentaljob.dk eller Tandlægejob.dk.

Tidsfrister

Før ansættelsen

  • Du skal være begyndt i din evalueringsansættelse senest 12 måneder efter, at du har bestået den sidste af de odontologiske fagprøve eller kursus i dansk sundhedslovgivning. 

Selve ansættelserne

  • Den tandlæge, som skal vurdere dine basale faglige kompetencer og dine sproglige og kommunikative kvalifikationer, skal sende en evaluering efter den første måned og i løbet af de sidste 14 dage af ansættelsen.

Evalueringsskemaer

Første evaluering

Evalueringsskemaet for den første måned skal sendes til os umiddelbart efter den første måneds ansættelse. Her beder vi den evaluerende tandlæge om at fokusere på din tilpasning i klinikken.

Evalueringsskema - 1. måned

Afsluttende evaluering

Den afsluttende evaluering er en helhedsvurdering af dit faglige og sproglige niveau. Evalueringen indgår i vores samlede vurdering af, om vi kan tildele autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge.

Vi modtager gerne det afsluttende evalueringsskema i løbet af de sidste 14 dage af ansættelsen. 

Evalueringsskema - afsluttende måned 

Krav til evalueringsskemaerne

Alle felter skal udfyldes. Underskriver skal tydeligt kunne identificeres, skemaet skal tydeligt være dateret og ansættelsesstedets stempel skal fremgå.

Send det underskrevne evalueringsskema til

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S.

eller scan det ind og send det pr. mail til aaes@stps.dk

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Autorisation

Hvis den evaluerende tandlæge giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer, kan du nu søge tilladelse til selvstændigt virke som tandlæge. Dermed opnår du både dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke.

Afslag eller ny evalueringsansættelse

Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelse, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation. 

Søg evalueringsautorisation

Søg opholdstilladelse og arbejdstilladelse