Søg autorisation som læge uddannet uden for EU/EØS

Del sidens indhold med andre

Du skal igennem en ansøgningsproces i seks trin, hvis du vil søge dansk autorisation som læge, og du er uddannet uden for Danmark, Norden, EU, Liechtenstein eller Schweiz, eller hvis du er statsborger i et andet land, end de nævnte. Processen kan vare flere år. Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som læge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig læge, hvis du har en autorisation.

Sådan søger du dansk autorisation

Hvis du

  • er statsborger i et land uden for EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og har en uddannelse fra et andet land end Danmark
  • eller du er statsborger i EU, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz, og er uddannet i et land uden for Danmark eller uden for et af de nævnte lande

skal du igennem seks trin for at opnå dansk autorisation og selvstændigt virke som læge. Hvert trin skal dokumenteres. Vi guider dig gennem hele processen, som varer flere år.  

 Laeger fra lande udenfor eu 

Hvis du

  • er statsborger i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har gennemført din uddannelse som læge uden for et af de nævnte lande og
  • har fået anerkendt din uddannelse som læge i EU, Norge, Island eller Liechtenstein og
  • har 3 års erhvervserfaring som læge i det land, som har anerkendt din uddannelse

kan du søge efter EU-reglerne.

Nyheder og deadlines

Indtil du har opnået dansk autorisation og selvstændigt virke, skal du selv holde dig orienteret om eventuelle ændringer i processen. Der kan også være deadlines, du skal overholde. 

Titel og virksomhedsområde

Du skal have en autorisation, hvis du vil arbejde som læge i Danmark. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig læge, hvis du har en autorisation. 

Personoplysninger

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs mere om behandling af personoplysninger.

Tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder

Som læge i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer lægers tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

75-års regel

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen.

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi sender dig en kvittering, når vi har modtaget din ansøgning og den dokumentation, du har sendt ind. Vi kan bede om mere dokumentation, hvis vi vurderer, at dokumentationen for din oprindelige autorisation, uddannelse eller erhvervserfaring er mangelfuld.

Når du har gennemgået alle trin i autorisationsprocessen, og du har opfyldt alle betingelser, udsteder vi en autorisation til dig. Din autorisation er digital, og den vises i autorisationsregistret.

Uddannelse som speciallæge

Når du har opnået dansk autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge, kan du gå i gang med en dansk uddannelse som speciallæge. Hvis du allerede har en uddannelse som speciallæge fra udlandet, kan du ansøge om en vurdering af den, når du har gennemført din evalueringsansættelse, og du har fået autorisation og tilladelse til selvstændigt virke som læge.