Tilladelse til at håndtere humane væv og celler

Alle vævscentre skal have en tilladelse fra os for at kunne håndtere humane væv og celler til brug på mennesker.

Ansøgningsgebyr

Pr. 1. januar 2023 er ansøgningsgebyret for en vævcentertilladelse 26.064 kr. for vævscentre og 759 kr. for vævscentre, der alene udfører insemination og i denne forbindelse alene foretager forarbejdning ved swim-up metoden.

Ansøgningsskemaer

Her finder du ansøgningsskemaer til vævstilladelser for ændringer og nye tilladelser

Ansøgningsskema til vævscentertilladelse - ændring (word)

Ansøgningsskema til vævscentertilladelse - ny tilladelse (word dokument)

Oprensning af sædceller

Ansøgningsskema om tilladelse til oprensning af sædcelle (word)