Organdonation

Her kan du finde lovgivning og bekendtgørelser på området for organdonation.

Lovgivning om organdonation

Lov nr 151 af 28/02/2012

Lovens formål er at fastsætte kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation og derved fremme et højt sundhedsbeskyttelsesniveau og lette udvekslingen af organer med andre lande. Loven finder anvendelse for donation, testning, karakterisering, udtagning, præservering, transport og transplantation af menneskelige organer bestemt til transplantation. 

Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation

Bekendtgørelser om organdonation

Bek nr 578 af 23/05/2013

Denne bekendtgørelse omfatter donation, testning, karakterisering, udtagning, præservering, transport og transplantation af menneskelige organer fra levende og afdøde donorer bestemt til transplantation. 

Bekendtgørelse om kvalitet og sikkerhed ved organdonation, udtagning og testning (humane organer)

Bek nr 1028 af 05/11/2012

Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens behandling og videregivelse af oplysninger om alvorlige uønskede hændelser og bivirkninger ved håndtering af menneskelige organer til transplantation