Blod, væv/celler og organer

Styrelsen for Patientsikkerhed er den nationale kompetente myndighed med ansvar for implementering af dansk lovgivning for områderne blod, væv og celler og organer til anvendelse i mennesker.

Lovgivningen er baseret på fælles europæiske regler i form af direktiver for hvert af de tre områder. Disse skal sikre fælles (minimums) kvalitets- og sikkerhedsstandarder, både nationalt og på tværs af medlemsstaterne i EU.

Referencer til den danske lovgivning og styrelsens forpligtigelser for at sikre, at den er implementeret tilfredsstillende, er beskrevet på styrelsens hjemmeside herunder.

Den europæiske lovgivning for blod og væv og celler er under revision. I juli 2022, vedtog EU Kommissionen et forslag til et fælles regelsæt i form af en forordning for de 2 områder. Forordningen forventes endelig vedtaget i 2024. Efter vedtagelse af forordningen har de enkelte medlemsstater 2 år til at implementere regelsættet.

Supplerende oplysning relateret til blod og væv og celler og organer og det kommende fælles regelsæt for blod og væv og celler kan findes på Europakommissionens hjemmeside.

Læs om europæisk lovgivning og retningslinjer