Opfølgning på påbud

Når en plejeenhed får et påbud af Styrelsen for Patientsikkerheds ældretilsyn med krav til den social- og plejefaglige indsats, vil ældretilsynet følge op på påbuddet.

Nyt tilsynsbesøg

Opfølgning efter påbud vil typisk ske ved, at Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører et nyt tilsynsbesøg.

Vi vil her fortsætte dialogen med plejeenheden om, hvad der skal til for at opnå den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats, indtil påbuddet kan ophæves.

Læs om opfølgnings- og læringsforløb, hvis I har fået et påbud fra ældretilsynet

Evaluering af opfølgnings- og læringsforløbene

Sundhedsstyrelsen har foretaget en evaluering af opfølgnings- og læringsforløbene i 13 plejeenheder, der havde modtaget et påbud i første halvdel af 2022.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen om opfølgning og læringsforløb i plejeenheder, der har modtaget et påbud.

Evaluering af opfølgnings- og læringsforløb i plejeenheder, der har modaget et påbud