Erfaringsopsamlinger fra tilsyn

Erfaringerne fra de enkelte tilsynsbesøg og de tilbagemeldinger, styrelsen og de tilsynsførende har fået undervejs, indgår løbende i udviklingen af fremtidige målepunkter og af tilsynet generelt. Erfaringerne offentliggøres i erfaringsopsamlinger. Formål er både at beskrive og kommentere målopfyldelsen af de anvende målepunkter, samt at afdække områder, hvor der er behov for en styrket indsats for patientsikkerheden.

Erfaringer fra organisationstilsyn

Det er vores mål at både de behandlingssteder og plejeenheder, der får tilsyn, og de der ikke gør, skal kunne bruge styrelsen som kilde til viden og læring for at styrke patientsikkerheden. Derfor udarbejder styrelsen erfaringsopsamlinger. Her gøres rede for, hvilke problemer styrelsen har konstateret, og til en vis grad hvad der kan gøres ved det.

For de typer af behandlingssteder, hvor tilsynsrækken er afsluttet, udarbejdes en opsamling. For de typer af behandlingssteder, hvor der gennemføres tilsyn hvert år, udgives typisk en årlig erfaringsopsamling.

Erfaringsopsamlingerne kan søges frem i listen herunder.

Erfaringsopsamlingsrapporter

Erfaringer fra tidligere tilsynsperioder

Fra slutningen af 2012 til og med midten af 2016 er der foretaget tilsyn i nogle af sundhedsvæsenets private behandlingssteder. På baggrund af tilsynsbesøgene blev der udarbejdet en række rapporter som en videns- og erfaringsopsamling. Disse rapporter er stadig tilgængelige og kan i en vis udstrækning stadig bruges som inspirationsmateriale til forbedring af patientsikkerheden.