Tilsyn med lægers og tandlægers ordinationer

Vi fører tilsyn med lægers og tandlægers ordinationer af udvalgte lægemidler, blandt andet smertestillende lægemidler, og visse slags sove- og nervemedicin. Vi undersøger også om, der er læger, der udskriver ekstraordinært store mængder medicin.

Tilsyn med ordinationer

Vi fører tilsyn med lægers og tandlægers ordinationer af udvalgte lægemidler, blandt andet smertestillende lægemidler, og visse slags sove- og nervemedicin.

Dette sker ved, at alle apoteker indberetter oplysninger fra udleverede recepter til et centralt register, som vi efterfølgende får udtræk fra. Vi kan på den måde følge den enkelte læges eller tandlæges ordination af smertestillende medicin og visse andre afhængighedsskabende lægemidler til patienterne. Det kan også følges, hvor meget vedkommende rekvirerer til brug i praksis.

Oplysninger fra de databehandlede recepter kan af og til være påfaldende enten på grund af lægemidlets art, på grund af mængden eller på grund af varigheden af behandlingen. I så fald retter vi henvendelse til sundhedspersonen og spørger, hvad der er baggrund for ordinationerne.

Vi kan indskrænke den enkelte læges eller tandlæges ordinationsret, hvis det vurderes at vedkommende ordinerer afhængighedskabende lægemidler på uforsvarlig måde. Vi kan fratage vedkommende ordinationsretten for en nærmere fastsat periode eller indtil videre. I denne type sager gælder i øvrigt de samme tilsynsforanstaltninger som gælder for sundhedspersoner, der ikke følger de faglige normer.

Læs mere om sundhedspersoner der ikke følger de faglige normer

Formålet med tilsynet er både at sikre, at læger ikke ordinerer afhængighedsskabende lægemidler på uforsvarlig vis til patienter og at opdage hvis læger eller tandlæger rekvirerer medicin til eget brug på grund af et misbrug.