Inspiration og erfaringer fra ældretilsynet

Vi samler løbende viden og erfaringer ind fra Ældretilsynet. Det danner grundlag for læringsindsatser og undervisningsmateriale. Vi udgiver erfaringsopsamlinger, der sammenfatter de fund gjort i forbindelse med tilsynet og som samtidig skitserer de læringspotentialer, vi har identificeret.

Vi ønsker at inspirere personalet og lederne i ældreplejen til at reflektere over, om der er områder, hvor der kan finjusteres og prøves nye metoder. Temaerne er udvalgt ud fra de observationer, vi har gjort under vores tilsyn, men inspirationen kommer i høj grad også fra plejeenheder ude i landet, der har fundet en god metode, eller har arbejdet særligt med de specifikke områder og har god effekt og erfaring med det.

Dokumentation og vidensdeling

Det er centralt for borgerens livskvalitet, at plejeenhederne og hjemmeplejen deler den social- og plejefaglige indsats systematisk og sammenhængende, så enhver, der skal være omkring borgeren, kan få et overblik over den enkelte borgers aktuelle behov, muligheder og ønsker. Den viden er med til at sikre, at alle medarbejdere kan følge op og opdage en forandring i borgerens tilstand. Det kræver i høj grad, at der er etableret en klar ansvarsfordeling, som både ledere, medarbejdere og vikarer kender og anvender. 

Vi ser generelt, at der i ældreplejen kan arbejdes mere med dokumentation og vidensdeling – særligt i forbindelse med forebyggelse af funktionsevnetab, træningsforløb og livets sidste fase.

Erfaringsopsamlinger

De erfaringer vi får gennem tilsynene sammenfatter vi i en opsamling. Erfaringsopsamlingerne indeholder også læringspotentialer, som vi løbende identificerer. Tilsynet bidrager med læring - både hos de plejeenheder, der får tilsyn og de enheder, der ikke gør. Derfor kan erfaringsopsamlingerne også bruges af dem, der ikke får tilsyn.

Læs erfaringsopsamlingen om Ældretilsynet fra 2021-2023

Erfaringsopsamling om ældretilsynet fra 2019-2021

Erfaringsopsamling om ældretilsynet fra 2018-2019

Læs vores artikler til inspiration

Deling af viden

Deling af viden på tværs af faggrupper og vagtskifte er nødvendigt for at sikre systematisk og sammenhængende pleje af borgeren.

Læs om forskellige måder at systematisere vidensdeling på

Træningsforløb

Forebyggelse af funktionsevnetab

Tidlig opsporing af ændringer i borgerens fysiske og psykiske funktionsevne er vigtig for at kunne iværksætte relevant opfølgning.

Læs mere om, hvordan plejecentret Gilleballehus har arbejdet med forebyggelse

Livets sidste fase

Livets sidste fase handler ikke kun om genoplivning eller andre sundhedsfaglige problematikker. Det social- og plejefaglige arbejde omkring livets sidste fase er mindst ligeså vigtig.

Læs mere om den svære samtale om døden

Den svære samtale om døden

Samtalen om døden og den sidste tid kan være svær at tage, men hvis personalet klædes ordentligt på og samtalen bliver systematiseret, kan borgerne få den værdige afslutning på livet, de ønsker.

Læs mere om den svære samtale om døden

Viden om plejebehov deles på tværs

Læs, hvordan de deler viden om borgeres plejebehov på Friplejehjemmet Sct. Kjeldsgården i Viborg.

Læs artiklen om vindensdeling

Ældretilsynet kommer på besøg

Vi har udviklet informationsmateriale målrettet borgere og pårørende. Materialet fortæller om Ældretilsynet, og hvad vi undersøger og spørger om, når vi kommer på tilsyn. Materialet kan I give de borgere og pårørende, som vores tilsynskonsulenter kommer til at tale med under besøget.

På informationsmaterialet kan I selv skrive datoen for, hvornår der er tilsyn hos jer. Hæng også gerne informationen op, så alle kan få viden om, at Ældretilsynet kommer på besøg.

Informationsmateriale om Ældretilsynet