Tidligere gennemførte tilsyn

Se tidligere års målepunkter og refleksionspunkter for planlagte udvalgte behandlingssteder.