Sagkyndige rådgivere

Styrelsen for Patientsikkerhed har tilknyttet faste sagkyndige rådgivere inden for de specialiserede fagområder.

De fast tilknyttede sagkyndige rådgivere hjælper med at overvåge udviklingen inden for hver deres fagområde, rådgiver i enkeltsager og deltager i udvalgsarbejde og ved forberedelse af love.

De sagkyndige rådgivere er ansat for en periode på tre år ad gangen.

De sagkyndige rådgivere:

 • Anæstesiologi, Dan Lou Isbye, overlæge, PhD
 • Dermatologi, Erik René Obitz, klinikejer
 • Gynækologi & obstetrik, Morten Beck Sørensen, overlæge, PhD
 • Intern medicin, Mark Ainsworth, professor, overlæge, dr. med., PhD
 • Kirurgi, Jacob Rosenberg, professor, overlæge, dr.med.
 • Klinisk immunologi, Jørgen Georgsen, ledende overlæge
 • Neurologi, Christian Pilebæk Hansen, klinikchef, overlæge, dr. med.
 • Miljømedicin, Tina Kold Jensen, professor, forskningsleder, læge, PhD
 • Odontologi, Lone Forner, klinikejer, tandlæge, PhD
 • Odontologi, Ole Hovgaard, klinikleder, tandlæge, PhD
 • Oftalmologi, Toke Bek, professor, ledende overlæge, dr.med.
 • Plastikkirurgi herunder kosmetisk kirurgi, Lars Bjørn Stolle, overlæge, PhD
 • Psykiatri, Jimmi Nielsen, professor, overlæge, dr. med.