Påbud for ældretilsynet

Et påbud pålægger en plejeenhed at opfylde krav til den social- og plejefaglige indsats eller om midlertidigt at indstille driften af denne indsats helt eller delvis. Vi ophæver først et påbud, når vi vurderer, at plejeenheden lever op til den fornødne kvalitet. Aktuelle påbud til plejeenheder finder du i oversigten her. Når et påbud ikke længere findes i oversigten, er det blevet ophævet.

Påbud for ældretilsynet