Evalueringsansættelse og evalueringsautorisation

Når du har modtaget et brev fra os, hvor vi godkender din uddannelse, er du klar til at finde en evalueringsansættelse. Inden du kan starte i din ansættelse, skal du først søge og have en evalueringsautorisation. På denne side kan du læse, hvad du skal gøre.

Evalueringsansættelse

Formålet med din evalueringsansættelse er, at din arbejdsgiver skal vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale. 

Krav til din evalueringsansættelse

Når vi har godkendt din uddannelse, er du klar til at søge en evalueringsansættelse, som du selv skal finde.

  • Evalueringsansættelsen skal være på et sygehus eller en klinik.
  • Du skal være ansat i minimum 6 måneder på fuld tid. 
  • Du skal ansættes på helt almindelige vilkår og have løn i perioden.

Vær opmærksom på, at du ikke må starte i din evalueringsansættelse, før du har 1) en evalueringsautorisation og 2) en opholdstilladelse og 3) en arbejdstilladelse.

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, sender den afdeling eller klinik, hvor du har været ansat, en udtalelse til os. På den baggrund får du enten:

  1. Varig autorisation: Hvis afdelingen eller klinikken giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer får du en varig dansk autorisation som sygeplejerske.
  2. Afslag eller ny evalueringsansættelse: Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation. 

Evalueringsautorisation

Du skal have en evalueringsautorisation for at arbejde i en evalueringsansættelse. Det er den arbejdsgiver, som ansætter dig, der skal udfylde og sende ansøgningen til os. Evalueringsautorisationen er begrænset til at gælde for dit ansættelsessted og den gælder kun i den periode, du er ansat i evalueringsstillingen. Når du har en evalueringsautorisation, er du underlagt samme rettigheder og pligter, som andet autoriseret personale.

Sådan får du en evalueringsautorisation

Når du har fået tilbudt en stilling, skal du søge om en evalueringsautorisation, som vi giver til brug for din 6 måneders evalueringsansættelse.

For at få en evalueringsautorisation skal du først:

  • bede den arbejdsgiver, som ansætter dig, om at udfylde og sende os Ansøgning om evalueringsautorisation til en evalueringsansættelse
  • sende os et opdateret CV
  • bede de relevante myndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som sygeplejerske, om enten at sende ny erklæring om ”Good standing" eller bede dem om at udfylde blanketten Validation of registration. Du skal bede myndighederne om at sende erklæringen eller blanketten direkte til os. Afsender skal tydeligt fremgå. Vi accepterer det ikke, hvis du sender den selv. Heller ikke selvom du sender den i en forseglet kuvert. 
    Hent: Validation of registration

Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. Din evalueringsautorisation vil fremgå af offentlige autorisationsregister.

Sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget al den krævede dokumentation, vil vi behandle din ansøgning om evalueringsautorisation så hurtigt som muligt. Behandlingen af din ansøgning om evalueringsautorisation kan dog tage op til 14 dage. Vi har ikke mulighed for at udstede en evalueringsautorisation til dig med tilbagevirkende kraft.

Søg evalueringsautorisation

Søg opholdstilladelse og arbejdstilladelse