Specialsygeplejerske

Vi får automatisk besked fra uddannelsesstedet, når du har gennemført dit sygeplejespeciale. På den baggrund registrerer vi specialet. Hvis dit sygeplejespeciale ikke fremgår af autorisationsregistret, skal du kontakte uddannelsesstedet.

Sådan får du registreret dit sygeplejespeciale

Vi får automatisk besked fra uddannelsesstedet, når du har gennemført dit sygeplejespeciale. På den baggrund registrerer vi dit speciale. Registreringen er gebyrfri og digital, og den vil vises i autorisationsregistret. Der kan gå op til 48 timer, før oplysningerne findes i registret. 

Du er registreret korrekt, hvis dit/dine sygeplejespecialer står under feltet "Specialisering" på din autorisation i autorisationsregistret.

Tjek autorisationsregistret 

Hvis dit sygeplejespeciale ikke fremgår af autorisationsregistret

Hvis du har tjekket autorisationsregistret, og dit sygeplejespeciale ikke fremgår, skal du kontakte dit uddannelsessted, skolen eller uddannelsesrådet og bede dem om at sende os information om, at du har opnået et sygeplejespeciale. De skal sende oplysningerne på en indstillingsliste pr. e-mail med sikker post til aaes@stps.dk.

Hvis skolen ikke kan sende informationen om dit opnåede sygeplejespeciale, skal du sende os en kopi af dit originale uddannelsesbevis.

Sådan skal du sende dokumentationen

Du skal sende:

  1. farvekopier af god kvalitet enten med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail til aaes@stps.dk. Hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt
  2. eventuelle oversættelser af dokumentationen.

Hvis du ønsker det, må du gerne sende original dokumentation. Vi sender det originale uddannelsesbevis tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din henvendelse.

Krav til kopier

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

  • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
  • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
  • Kopierne må kun bestå af A4-formater

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om, at du eftersender original dokumentation.

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er op til 14 dage fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.

Nye regler

Den 1. januar 2024 trådte en ændring af autorisationsloven i kraft, som betyder, at man fremadrettet kun må bruge titlen specialsygeplejerske, hvis man har fået registeret sit speciale hos os.

Overgangsperiode frem til 1. januar 2029

En sygeplejerske, der ved lovens ikrafttræden udøver virksomhed som specialsygeplejerske, uden at den pågældendes speciale er registreret i autorisationsregistret, kan frem til den 1. januar 2029 fortsat betegne sig som specialsygeplejerske i det pågældende speciale.

Fra 1. januar 2029 og frem gælder reglen om, at man kun må betegne sig som specialsygeplejerske, hvis ens speciale er registeret uden undtagelse.

Sådan sender du til os

Original dokumentationen skal sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Eller pr. e-mail til:
AAES@stps.dk