Krav om dokumentation

Osteopat. Vi stiller både krav om, hvilken dokumentation du sender, og hvordan du sender den. For at få behandlet din ansøgning skal du sende al den dokumentation og alle de kopier, vi beder om.

Nødvendig dokumentation

For at vi kan behandle din ansøgning, skal du opfylde dokumentationskravene. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og formelle krav til hvordan du sender dokumentationen.

Når du sender din dokumentation, skal du samtidig oplyse i hvilke lande, du har arbejdet de sidste 5 år. 

Du skal sende os dokumentation for

 • dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante sider fra dit pas). Hvis du har skiftet navn, skal du også dokumentere det (f.eks. navneforandringsattest/vielsesattest). 
 • dit eksamensbevis eller bevis for afsluttet uddannelse (både osteopatuddannelse og evt. fysioterapeutuddannelsen) 
 • en detaljeret oversigt over uddannelsens indhold m.v. fra uddannelsesstedet (både osteopatuddannelsen og evt. fysioterapeutuddannelsen) med oplysninger om:
 1. Betingelser for optagelse
 2. Grunduddannelsens normerede varighed
 3. Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer/uger i hvert fag
 4. Varighed og indhold af de enkelte kliniske undervisningsperioder
 5. På hvilke afdelinger /institutioner klinisk undervisning (praktik) har fundet sted
 • en erklæring om din professionelle status (Certificate of Current Professional Status/Certificate of good standing). Erklæringen må maksimalt være 3 måneder gammel, når vi har al den krævede dokumentation og kan påbegynde sagsbehandlingen. Det skal fremgå af erklæringen, at du har ret til at fungere som osteopat - altså at du ikke har fået frataget din autorisation. Vi indhenter selv erklæringen fra Norge og Sverige. Hvis du senest har arbejdet et andet sted, skal du bede sundhedsmyndighederne i det pågældende land om at sende os erklæringen. Vi skal have erklæringen på dansk, svensk, norsk eller engelsk.
 • Evt. supplerende dokumentation

Fuldmagt

Hvis en anden person varetager din ansøgning, skal vi også modtage en fuldmagt. Det gælder også, hvis det er et vikarbureau.

Sådan anvender du fuldmagt

Sådan skal du sende dokumentationen

Du skal sende:

 1. farvekopier af god kvalitet enten med almindelig post eller som vedhæftede filer til e-mail. Hele dokumentet skal være afbilledet, skarpt og læseligt
 2. eventuelle oversættelser af dokumentationen.

Hvis du ønsker det, må du gerne sende original dokumentation. Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Krav til kopier

Vi stiller følgende krav til dokumentation i kopi:  

 • Kopierne skal være identiske med det originale dokument
 • Kopierne skal være i farver og af god kvalitet
 • Kopierne må kun bestå af A4-formater
 • Kopierne skal være løse - dvs. uden clips, charteks, mapper og lignende.

Vær opmærksom på, at vi i tilfælde af tvivl kan bede om, at du eftersender original dokumentation.

Oversættelse af dokumenterne

Hvis din dokumentation ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal du også sende en oversættelse af dokumentationen til et af de nævnte sprog. Du kan vente med at sende oversættelsen, indtil vi har behandlet din ansøgning, og vurderet, hvilke dokumenter, der skal oversættes. Det kan dog betyde en længere sagsbehandlingstid.

Oversættelsen kan sendes i kopi og skal være foretaget af en af følgende:

 • Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentationen.
 • En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk, svensk, norsk eller engelsk, skal dette også oversættes af translatøren.
 • Det oversatte dokument skal sendes sammen med dokumentet på originalsproget, så det er tydeligt, hvilket dokument, der er oversat.

Datasikkerhed

Hvis du vælger at sende dokumentation med mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad fx at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Gå til ansøgningsskemaet