Krav til dokumentation af uddannelse

Osteopat. Oversigt over hvilken dokumentation, du skal indsende.

Det skal du dokumentere

Autorisation søges via ansøgningsskema og indsendelse af følgende dokumentation for uddannelse:

 1. Dokumentation for navn, fødselsdato, statsborgerskab (f.eks. relevante bekræftede sider fra pas).
 2. Eventuelt navneforandringsattest/vielsesattest.
 3. Curriculum Vitae, hvor din uddannelse og erhvervserfaring fremgår i kronologisk orden.
 4. Eksamensbevis
 5. Detaljeret oversigt over uddannelsens indhold m.v. fra uddannelsesstedet, med oplysninger om:
  • Betingelser for optagelse
  • Grunduddannelsens normerede varighed
  • Hvilke fag den teoretiske uddannelse består af med angivelse af antal timer/uger i hvert fag
  • Varighed og indhold af de enkelte kliniske undervisningsperioder
  • På hvilke afdelinger /institutioner klinisk undervisning (praktik) har fundet sted
 6. Erklæring fra de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet (Certificate of Current Professional Status/certificate of good standing). Det skal bl.a. fremgå, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din autorisation. Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat af en translatør. Erklæringen skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive sundhedsmyndighed. Hvis erhvervet ikke er reguleret i dit land, skal der sendes en straffeattest direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra den respektive myndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Erklæringerne må ikke være mere end 3 måneder gamle, når al dokumentation er modtaget i Styrelsen for Patientsikkerhed.
 7. Supplerende dokumentation
 8. Fuldmagt, hvis en anden person, herunder vikarbureauer med flere, varetager din ansøgning

Erklæring om "non-registration"

Hvis du ikke er autoriseret og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration", som skal sendes direkte til Styrelsen for Patientsikkerhed fra de relevante kompetente sundhedsmyndigheder. Du kan finde mere information om en "non-registration" på denne side

Bekræftede tro kopier

Ønsker du ikke at sende originale dokumenter, men i stedet kopier, skal kopierne være bekræftet af enten en ambassade/konsulat, notarius publicus, politi eller den myndighed, der har udstedt dokumentet, der med stempel og underskrift på hver kopi bekræfter, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Myndigheden/underskriver skal tydeligt kunne identificeres. Privatpersoner, ansatte i vikarbureauer, jobcentre, kommuner og lignende kan ikke bekræfte kopier.

Originale dokumenter

Hvis du sender originale dokumenter, skal der også vedlægges en kopi af hvert enkelt dokument. Kopisættet skal være identisk med de originale dokumenter og skal være i sort/hvid. De må kun bestå af A4-formater og skal være uden clips, charteks, mapper med videre. Styrelsen for Patientsikkerhed kan forlange at se originale dokumenter. Original dokumentation og bekræftede dokumenter vil blive sendt retur med anbefalet post til den adresse, som du har opgivet i ansøgningsskemaet. Husk derfor at sende os din nye adresse, hvis du flytter.

Oversættelse af dokumentation

Dokumentation skal sendes på originalt sprog. Hvis din dokumentation ikke er blevet udstedt på engelsk, skal du vedlægge en oversættelse til dansk eller engelsk af den vedlagte dokumentation.

Oversættelsen skal sendes i original form og være foretaget af en af følgende:

 1. Den uddannelsesinstitution eller myndighed, der har udstedt dokumentet.
 2. En translatør. Translatørens navn og stempel skal fremgå tydeligt af oversættelsen. Hvis stemplet ikke er på dansk eller engelsk, skal dette også oversættes af en translatør. Translatøren skal med bånd, segl eller lignende hæfte det oversatte dokument sammen med dokumentet på originalsproget.

Gå til ansøgningsskemaet

Sådan sender du til os

Dokumentationen skal sendes med fysisk post til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S