Hvis du er uddannet før 1. juli 2019

Er du uddannet ambulancebehandler og eventuelt ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner) før den 1. juli 2019, kan du være omfattet af overgangsordningen. Indtil den 30. juni 2024 kan du søge om autorisation og registrering i forbindelse med overgangsordningen.

Sådan får du autorisation og eventuel registrering

For at få en autorisation, skal du:

 • have bestået en erhvervsuddannelse som ambulancebehandler. Hvis du søger registrering, skal du have bestået uddannelsen til ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner).
 • udfylde det elektroniske ansøgningsskema.
 • betale gebyret.
 • opfylde dokumentationskravene herunder.

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen.

SOSU Hammer Bakker – SOSU Nord

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen.

Hovedstadens Beredskabs hjemmeside

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. 

Absalon Professionshøjskole

Skolen kan udstede en kopi af dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. Du må forvente en ekspeditionstid på op til 14. dage.

SOSU Østjylland

Skolen kan udstede en kopi af dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. Du skal sende en mail som privatperson med Nem-id eller pr. sikker-mail-postkassen til kurser@sosuh.dk.

Mailen skal indeholde oplysninger om:

 • Dit uddannelsesår
 • Dit fulde navn på uddannelsestidspunktet
 • Din fødselsdato

Du skal forvente ekspeditionstid.

SOSU H's hjemmeside

CAMES/DIMS kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til CAMES/DIMS.

Region H's hjemmeside

Skolen kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen. 

DAPUC kan bekræfte dit uddannelsesbevis, hvis du har mistet det. Du skal selv henvende dig til skolen.

DAPUC's hjemmeside

Dokumenter, du skal sende til os:

 • Dit originale uddannelsesbevis eller en bekræftet kopi af beviset. Vi har brug for dit ambulancebehandleruddannelsesbevis (evt. bevis for opdateringsuddannelsen) udstedt af den skole, hvor du har gennemført uddannelsen (dvs. ikke uddannelsesbeviser udstedt af arbejdsgiver). Vi har ikke brug for dit svendebrev. Hvis du også søger registrering som paramediciner, har vi derudover brug for dit bevis for paramedicineruddannelsen. Vi sender originale beviser tilbage med anbefalet post.
 • Hvis du har arbejdet indenfor ambulanceområdet i andre lande end Danmark, vil vi bede dig om at oplyse i hvilke lande, og i hvilken periode (startdato-slutdato). Såfremt du udelukkende har arbejdet indenfor ambulanceområdet i Danmark, bedes du oplyse dette.  
 • en kopi af alle dokumenterne.

Dokumenterne sendes til:

Styrelsen for Patientsikkerhed
Islands Brygge 67
2300 København S.
Vi sender de originale dokumenter tilbage til dig med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Bekræftede kopier, hvis du ikke vil sende originale dokumenter

Ønsker du ikke ønsker at sende de originale dokumenter, kan du i stedet sende kopier af dokumentationen. Hvis du gør det, skal kopierne opfylde følgende krav:

 • Hver kopi skal være bekræftet af enten en ambassade, et konsulat, politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet.
 • Myndigheden skal med stempel og underskrift på hver kopi bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument.
 • Vi skal tydeligt kunne identificere myndigheden og underskriveren.

Gebyr 

Det koster kr. 1.040,- i gebyr at få udstedt en autorisation. Hvis du også skal registreres koster det kr. 1.033,- at blive registreret.

Sagsbehandlingstid

Styrelsen behandler ansøgningerne i den rækkefølge, vi modtager dem. Den forventede sagsbehandlingstid er 3 måneder fra det tidspunkt, vi har modtaget alle nødvendige oplysninger og dokumentation.

Beskyttet titel

Titlerne er beskyttede. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler, hvis du har en autorisation eller er omfattet af overgangsordningen (uddannet før den 1. juli 2019). Du må også kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret, eller er omfattet af overgangsordningen.

Søg autorisation og evt. registrering på overgangsordningen

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Rettigheder og pligter ved autorisation

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger