Registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner)

For at blive registreret, skal du have en videreuddannelse som ambulancebehandler med særlig kompetence og en autorisation som ambulancebehandler. Titlen er beskyttet, og du må kun kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret.

Sådan bliver du registreret

For at blive registreret skal du:

  • have en autorisation som ambulancebehandler.
  • have bestået videreuddannelsen som ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner). Vi får besked fra skolen, når du er bestået.
  • udfylde og indsende ansøgningsskemaet online. Vær opmærksom på, at der er forskellige ansøgningsskemaer.
  • indhente dokumentation for din professionelle status, hvis du har arbejdet uden for Danmark, efter du blev autoriseret som ambulancebehandler (Certificate of Current Professional Status/Certificate of Good Standing). Erklæringen skal udstedes af den relevante sundhedsmyndighed i det land, hvor du senest har arbejdet. Den må ikke være mere end 3 måneder gammel, når vi har modtaget al dokumentation fra dig. Vi skal have erklæringen på enten dansk, svensk, norsk eller engelsk. Ellers sender vi den tilbage til dig, så du kan få den oversat. Hvis du senest har arbejdet i Norge eller Sverige, indhenter vi selv erklæringen, og så behøver du ikke sende den. Hvis du ikke kan få en erklæring om din professionelle status, skal du i stedet have en erklæring om "non"-registration

Gebyr

Det koster kr. 769,- i gebyr at blive registreret.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er ca. en uge fra det tidspunkt, hvor betingelserne er opfyldt. Såfremt du ikke allerede har en autorisation som ambulancebehandler, er sagsbehandlingstiden længere. 

Beskyttet titel

Titlen er beskyttet. Det vil sige, at du kun må kalde dig ambulancebehandler med særlig kompetence (paramediciner), hvis du er registreret eller er omfattet af overgangsordningen (uddannet før den 1. juli 2019).

Søg registrering som ambulancebehandler med særlig kompetence

Godt at vide om autorisation

Som sundhedsperson i klinisk arbejde kan der være en del regler og pligter, du skal være opmærksom på. F.eks. skal du anmelde det, hvis du er tilknyttet en lægemiddel- eller medicovirksomhed. Det er Lægemiddelstyrelsen, som registrerer sygeplejerskes tilknytning til lægemiddel- og medicovirksomheder. 

Læs om tilknytningsreglerne på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Når du har en autorisation, fører vi tilsyn med dit professionelle virke. Hvis du er til fare for patientsikkerheden, kan du få indskrænket dit virkeområde, eller du kan miste din autorisation.

Læs mere om tilsyn

Læs pjecen: Hvad vil det sige at være autoriseret sundhedsperson?

Retten til at udøve selvstændig faglig virksomhed bortfalder, når du fylder 75 år.

Læs mere om 75-årsreglen

Når vi behandler din ansøgning, behandler vi også personoplysninger om dig.

Læs hvordan vi behandler dine personoplysninger