Selvstændigt virke som kiropraktor

Du kan søge tilladelse til selvstændigt virke, når du har gennemført en supplerende praktisk uddannelse som kiropraktor. Den supplerende uddannelse skal vare mindst 12 måneder.

Sådan får du tilladelse til selvstændigt virke

For at få tilladelse til selvstændigt virke skal du først:

  • bestå eksamen som cand.manu.
  • dokumentere, at du har gennemført en supplerende praktisk uddannelse af minimum 12 måneders varighed
  • udfylde og uploade underskrevet attest fra dit praktik-uddannelsessted via det elektroniske ansøgningsskema
  • udfylde og indsende ansøgningsskemaet om tilladelse til selvstændigt virke som kiropraktor
  • betale et gebyr.

Hvornår udstedes tilladelsen?

Vi udsteder og daterer først din tilladelse, når:

  • du har opfyldt alle dokumentationskrav
  • har ansøgt elektronisk
  • har betalt gebyret.

Hvis et af kravene ikke er opfyldt, kan vi ikke udstede din tilladelse. 

Den praktiske uddannelse

Den praktiske uddannelse skal finde sted hos en kiropraktorpraksis, og du skal være ansat mindst 12 måneder på fuld tid. Hvis du har været ansat flere steder, skal hver af dine ansættelser have varet mindst 3 måneder på fuld tid. Du skal desuden udfylde og indsende en attest for hvert sted.

Tutorer

Din kiropraktortutor skal være godkendt af Sundhedsstyrelsen, før du kan påbegynde din praktiske uddannelse.

Uddannet i 2007 og tidligere

Hvis du er uddannet før 2007 og har en autorisation som kiropraktor, har du allerede ret til selvstændigt virke.

Hvis du har bestået din eksamen som cand.manu. før 1. januar 2007, og har gennemført en supplerende praktisk uddannelse på et år hos en kiropraktor med tilladelse til selvstændigt virke, skal du søge om tilladelse til selvstændigt virke. Vi udsteder din autorisation og din tilladelse til selvstændigt virke samtidig, når du søger tilladelse til selvstændigt virke.

Gebyr

Det koster 1.206 kr. i gebyr at få tilladelse til selvstændigt virke.

Sagsbehandlingstid

Den forventede sagsbehandlingstid er 2 måneder fra det tidspunkt, hvor vi har al den krævede dokumentation.

Sagsbehandling

På nuværende tidspunkt behandler vi de ansøgninger, vi modtog i uge 05 (2024).


Udfyld attest for supplerende praktisk uddannelse som kiropraktor (turnus)

Søg selvstændigt virke