Sådan samarbejder vi med Styrelsen for Patientklager

Få overblik over, hvordan vi i Styrelsen for Patientsikkerhed samarbejder med Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager

Det er Styrelsen for Patientklager (STPK), der modtager og behandler klager fra patienter. STPK screener de modtagne klager for at identificere eventuelle problemstillinger med alvorlig betydning for den fremadrettede patientsikkerhed. Hvis STPK vurderer, at der kan være en alvorlig fremadrettet risiko eller fare for patientsikkerheden, sender de klagen og bilag til vurdering hos os i Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi opretter på den baggrund en oplysningssag og foretager en vurdering af, om der er behov for med det samme at undersøge sagen yderligere, eller om sagen kan afvente STPKs afgørelse i sagen.

Afgørelser med kritik

Vi opretter en faglig individsag på alle sundhedspersoner, som har fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som er en del af STPK. I langt de fleste tilfælde kan sagen hurtigt lukkes igen, fordi vurderingen oftest er, at der ikke er bekymring for den fremadrettede patientsikkerhed.

Er afgørelsen en del af et gentagelsesmønster eller vedrører den en grovere forseelse og således indebærer mulig fare for patientsikkerheden, oplyses sagen yderligere gennem indhentning af en redegørelse fra sundhedspersonen, indhentelse af journaloplysninger i sagen og/eller indkaldelse til samtale. 

Læs mere om faglighedssager

Afgørelser uden kritik

Sager, som ikke fører til kritik fra disciplinærnævnet, bliver som hovedregel ikke brugt i vores sagsbehandling, og de bruges ikke som grundlag for at indlede en sag.

Skulle en sundhedsperson have mange afgørelser uden kritik, vil vi dog undersøge, om der er et gentagelsesmønster i de klagerne, da det kan være et udtryk for faglige eller kommunikative udfordringer. Hvis dette er tilfældet, vil vi kontakte sundhedspersonen for at få en redegørelse eller i sjældne tilfælde indkalde sundhedspersonen til en samtale.

Styrelsen for Patientklagers hjemmeside