Træningsforløb

Rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning spiller en stor rolle i ældre borgeres mulighed for selvbestemmelse og ikke mindst livskvalitet. Det gør det, fordi borgernes evne til at klare sig selv har indflydelse på deres muligheder i hverdagslivet, for eksempel at gå ned at handle eller tage tøj på.

For at kunne følge og støtte borgerens udvikling, er det essentielt, at alle omkring borgeren kan tilgå den relevante viden om træningsforløbet. Fx skal både fysioterapeuten og social- og sundhedsassistenten kunne tilgå status, se udfordringer og ikke mindst målet med det enkelte træningsforløb

Tjekliste

  • Mål og rammer: Husk at der skal sættes mål og klare rammer for rehabilitering og eller træningsforløbet, og sørg for at få fulgt løbende op på forløbet og borgerens funktionsevne, så træningen kan justeres systematisk undervejs.
  • Vidensdeling: Vidensdeling er rigtig vigtig, for at alle omkring borgeren kender til formål, status og udvikling i forbindelse med et rehabiliterings- eller træningsforløb. Derfor skal I huske at notere observationer i omsorgsjournalen og sikre, at alle omkring borgeren kan tilgå planen for rehabiliterings- eller træningsforløbet – også vikarer. 
  • Koordinering og samarbejde: Tæt samarbejde mellem terapeuter og plejepersonale under hele forløbet er nødvendig, så I sikrer koordinering undervejs. Det er særlig vigtigt i situationer, hvor et eksternt team bliver brugt til selve træningsforløbet, så jer der står for den daglige pleje af borgeren kender til rehabiliteringen eller genoptræningen og kan støtte op om den og videregive jeres viden og observationer, så forløbet kan evalueres.
  • Ansvar og roller: Uanset hvordan man i din kommune vælger at organisere et rehabiliterings- eller træningsforløb, er det vigtigt, at alle kender deres ansvar og rolle.
  • Helhed: Vær opmærksom på, at de forskellige tilbud om rehabilitering, genoptræning og vedligeholdelsestræning er koordineret og tænkt sammen i en helhed, så borgeren kan blive så selvhjulpen som muligt.