Krav om dokumentation

Kliniske tandtekniker. Før vi kan udstede din autorisation, skal du sende os al den dokumentation, vi beder om. Der er både krav om, hvad du skal dokumentere, og hvordan du dokumenterer det. Vi kan først behandle din ansøgning, når du har sendt al den dokumentation, vi kræver.

Dét skal du dokumentere

Du skal uploade:

  • en attest, som dokumenterer, at du har været ansat som klinisk tandteknikerassistent i mindst 1 år. Hvis du har været ansat flere steder, skal du udfylde og indsende en attest for hvert sted. Attest(erne) skal underskrives af superviserede tandlæge med tilladelse til selvstændigt virke eller superviserede kliniske tandtekniker med autorisation.
    Hent attest til udfyldelse

Hvis du er uddannet EFTER sommeren 2018, skal du også uploade:

  • Kopi af dit komplette uddannelsesbevis - som du kun har modtaget via e-Boks fra universitetet.
    HUSK: De vedhæftede filer må max. fylde 15 MB tilsammen. Upload evt. filerne som word. Hvis du ikke kan uploade dit komplette uddannelsesbevis, kan du sende det til os med almindelig post eller som vedhæftede filer til aaes@stps.dk

Hvis du er uddannet FØR sommeren 2018, skal du med fysisk post indsende:

  • dit originale og komplette uddannelsesbevis. Du kan også sende en bekræftet kopi af dit komplette uddannelsesbevis. Vi sender dit originale bevis tilbage med anbefalet post, når vi har behandlet din ansøgning.

Datasikkerhed:
Hvis du vælger at sende dokumentation med e-mail, skal du være opmærksom på datasikkerhed. Undlad at sende personfølsomme oplysninger, som du ikke ønsker andre får adgang til, som fx kopi af pas. Send i stedet disse kopier med almindelig post.

Kopier skal være bekræftede

Kopier af dit uddannelsesbevis skal være bekræftede. Det betyder, at politiet, en notarius publicus eller den myndighed, der har udstedt dokumentet skal bekræfte, at kopien er en tro kopi af det originale dokument. Det skal være tydeligt, hvem der har skrevet under, så vi kan identificere personen. Det er ikke tilstrækkeligt, at en privatperson, ansatte i vikarbureauer eller lignende bekræfter kopierne.

Dokumentationen skal sendes til: 
Styrelsen for Patientsikkerhed
Autorisation og EU-Sygesikring
Islands Brygge 67
2300 København S

Gå til ansøgningsskemaet