Evalueringsansættelse og evalueringsautorisation

Bandagist. Når vi har godkendt din uddannelse, og du har opfyldt sprogkravet, er du klar til at søge en evalueringsansættelse, som du selv skal finde. Før du kan starte i din evalueringsansættelse, skal du have en evalueringsautorisation. På denne side kan du læse, hvad du skal gøre.

Evalueringsansættelse

Formålet med din evalueringsansættelse er, at din arbejdsgiver skal vurdere dine kliniske kompetencer og dine evner til at kommunikere med patienterne og det øvrige sundhedspersonale. 

Krav til din evalueringsansættelse

Når vi har godkendt din uddannelse, og du har opfyldt sprogkravet, er du klar til at søge en evalueringsansættelse, som du selv skal finde.

  • Evalueringsansættelsen skal være på et sygehus eller en klinik.
  • Du skal være ansat i minimum 6 måneder på fuld tid. 
  • Du skal ansættes på helt almindelige vilkår og have løn i perioden.

Vær opmærksom på, at du ikke må starte i din evalueringsansættelse, før du har 1) en evalueringsautorisation og 2) en opholdstilladelse og 3) en arbejdstilladelse.

Afgørelser efter evalueringsansættelsen

Når du er færdig med din evalueringsansættelse, sender den afdeling eller klinik, hvor du har været ansat, en udtalelse til os. På den baggrund får du enten:

  1. Varig autorisation: Hvis afdelingen eller klinikken giver dig en positiv vurdering af både dine sproglige kvalifikationer og dine faglige kompetencer får du en varig dansk autorisation som fysioterapeut.
  2. Hvis vi modtager en negativ udtalelse fra dit ansættelsessted, og ansættelsesstedet vurderer, at du ikke vil kunne forbedre dine kliniske eller sproglige kompetencer, tager vi stilling til det videre forløb. Vi vurderer, om der er basis for at tilbyde endnu en evalueringsansættelsesperiode, eller om der vil blive givet afslag på ansøgning om autorisation.

Evalueringsautorisation

Du skal have en evalueringsautorisation for at arbejde i en evalueringsansættelse. Det er den arbejdsgiver, som ansætter dig, der skal udfylde og sende ansøgningen til os. Evalueringsautorisationen er begrænset til at gælde for dit ansættelsessted og den gælder kun i den periode, du er ansat i evalueringsstillingen. Når du har en evalueringsautorisation, er du underlagt samme rettigheder og pligter, som andet autoriseret personale.

Gebyr

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Sådan får du en evalueringsautorisation

Når du har fået tilbudt en stilling, skal du søge om en evalueringsautorisation, som vi giver til brug for din 6 måneders evalueringsansættelse.

For at få en evalueringsautorisation skal du først:

  • bede den arbejdsgiver, som ansætter dig, om at udfylde og sende os ansøgning om evalueringsautorisation til en evalueringsansættelse.
  • sende os et opdateret CV
  • sende os en erklæring om "good standing" eller lignende.

Erklæring om "good standing"

Samtidig med at du søger om en evalueringsautorisation, skal du sørge for, at de kompetente sundhedsmyndigheder i det land, hvor du senest har arbejdet som fysioterapeut, enten udfylder blanketten Validation of registration eller selv udsteder deres egen erklæring om "good standing". Erklæringen skal blandt andet give information om, at du har ret til at fungere indenfor din profession, det vil sige, at du ikke har fået frataget din ret til at virke som fysioterapeut. Hent: Validation of registration

Hvis du ikke har en autorisation eller på anden måde er registreret som fysioterapeut og derfor ikke kan få udstedt en erklæring om "good standing", skal du i stedet få udstedt en erklæring om "non-registration". Du kan finde mere information på siden Erklæring om "non-registration"

I hvilket format skal erklæringen indsendes?

Erklæring om "good standing" eller erklæring om "non-registration" skal med post sendes direkte til os. Myndighedens navn og adresse skal tydelig fremgå af kuverten, omslaget eller lignende. Vi accepterer ikke, at du selv indsender erklæringen til os, ej heller i en forseglet kuvert, eller at der står et andet navn og adresse på kuverten eller omslaget end den som tilhører den kompetente myndighed.

Erklæringen eller blanketten må ikke være mere end 3 måneder gammel fra udstedelsesdatoen, når din dokumentation er modtaget hos os.

Hvis erklæringen ikke er udfærdiget på engelsk, bliver denne – efter en konkret vurdering – sendt til dig, så du kan få den oversat ved en godkendt translatør. Du skal dog sørge for, at dit fulde navn står med latinske bogstaver eller at dit journalnummer fremgår af den modtagne erklæring, så vi kan finde dig i vores sagsregister.

Dokumentation for ophold i Danmark

Hvis du har opholdt dig i Danmark i hele perioden fra den dato, hvor du fik godkendt din uddannelse hos os, kan du i stedet sende dokumentation, der bekræfter dette. Dokumentation for dit ophold i Danmark kan være i form af udtalelser fra sprogskoler, praktik/ansættelsessteder, sagsbehandlere i kommunen/jobcentre som jævnligt har set dig, og offentlige institutioner, hvor du for eksempel har hentet børn, med flere. 

Det er ikke tilstrækkeligt at sende dokumentation for eksempelvis bopælsattest, ansættelseskontrakter, lønsedler, opholdstilladelse, huslejeindbetalinger eller lignende.

Hvis du ikke kan dokumentere dit ophold i Danmark i den pågældende periode, skal du i stedet sørge for, at der bliver indsendt en erklæring om "good standing" og "non-registration" med post.

Du må ikke starte på din evalueringsansættelse, før du har fået en evalueringsautorisation. Din evalueringsautorisation vil fremgå af autorisationsregistret.

Sagsbehandlingstid

Når vi har modtaget al den krævede dokumentation, vil vi behandle din ansøgning om evalueringsautorisation så hurtigt som muligt. Behandlingen af din ansøgning om evalueringsautorisation kan dog tage op til 14 dage. Vi har ikke mulighed for at udstede en evalueringsautorisation til dig med tilbagevirkende kraft.

Søg evalueringsautorisation

Søg opholdstilladelse og arbejdstilladelse