Tilsyn med sundhedspersoner

Del sidens indhold med andre

Vi fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner i Danmark. Vi kan stille krav om en sundhedsperson skal ændre praksis og vi kan fx indskrænke en sundhedspersons handlemuligheder. Vurderer vi, at en sundhedsperson er til overhængende fare for patienterne, inddrager vi autorisationen midlertidigt. Vi kan herefter anlægge sag ved domstolene om, at sundhedspersonen får frataget sin autorisation og dermed retten til at behandle patienter.

Vi fører tilsyn med den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres af personer inden for sundhedsvæsenet, jf. autorisationsloven § 5. Sundhedspersonerne, der er omfattet af tilsynet er forpligtet til at afgive alle oplysninger, der er nødvendige for tilsynet og til at medvirke ved tilsyn efter vores nærmere anvisninger. Det betyder at hvis vi indkalder en sundhedsperson til et møde, er man forpligtet til at møde op. Det betyder også, at man skal afgive en udtalelse til os eller indsende f.eks. journalmateriale, hvis vi beder om det. Hvis man ikke medvirker ved tilsynet, kan vi fratage autorisationen, indtil man medvirker.

Vi reagerer, hvis vi får en indberetning om, at en sundhedsperson kan udgøre en risiko for patienternes sikkerhed. Vi påbegynder ikke undersøgelser af individuelle sundhedspersoner uden en konkret mistanke.

Vi bruger mange forskellige kilder til at holde os underrettede om mulige problemer med patientsikkerheden. F.eks.:

 • Bekymringshenvendelser fra f.eks. arbejdsgivere, pårørende, kolleger, hospitaler, patienter, misbrugscentre, plejehjem og politi.
 • Overvågning af ordinationer: Alle apoteker sikrer, at læger, der udskriver afhængighedsskabende medicin, har fuld ordinationsret. Vi undersøger også om, der er læger, der udskriver ekstraordinært store mængder medicin. Læs mere om overvågning af ordinationer.
 • Ligsyn, foretaget af vores overlæger. Læs mere om ligsyn.
 • Omtale i medierne.

Sagsbehandlingen i tilsynssager

Konkret foregår arbejdet med en tilsynssag ved, at vi fx:

 • afholder en samtale
 • indhenter en udtalelse
 • vurderer patientjournaler
 • tager på varslede eller uvarslede tilsyn
 • inddrager arbejdsgiver
 • indhenter vurderinger fra sagkyndige inden for samme speciale
 • indhenter speciallægeerklæringer, hvis der er mistanke om, at personen er syg.