Ældretilsynet

Del sidens indhold med andre

Ældretilsynet skal hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed og er et uvildigt tilsyn, der skal bidrage til læring og udvikling af de social- og plejefaglige indsatser på ældreområdet efter servicelovens §§ 83 – 87, som handler om:

 • personlig og praktisk hjælp og madservice
 • rehabiliteringsforløb
 • aflastning og afløsning og midlertidige ophold
 • socialpædagogisk bistand
 • genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tilsynsbesøg

Styrelsen fører årligt tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver. 

En risikovurdering betyder, at styrelsen på baggrund af tilsynserfaringer og andre data analyserer, om der er områder, der peger på, at der er problemer med den fornødne kvalitet.

Ældretilsynet kommer på besøg

Vi har udviklet informationsmateriale målrettet borgere og pårørende. Materialet fortæller om Ældretilsynet, og hvad vi undersøger og spørger om, når vi kommer på tilsyn. Materialet kan I give de borgere og pårørende, som vores tilsynskonsulenter kommer til at tale med under besøget.

På informationsmaterialet kan I selv skrive datoen for, hvornår der er tilsyn hos jer. Hæng også gerne informationen op, så alle kan få viden om, at Ældretilsynet kommer på besøg.

Se og print information om Ældretilsynet til borgere og pårørende

Samspil mellem læring og kontrol

Der er tale om et tilsyn med fokus på dialog og læring. Selvom tilsynet er en kontrol med den fornødne kvalitet ud fra målepunkterne, skal målepunkterne også bidrage til læring. De enheder, der ikke får tilsynsbesøg, skal dermed også kunne bruge målepunkterne som ramme for læring og kvalitetsudvikling.

Registrering i behandlingsstedsregisteret

Behandlingsstedsregistreret er det register, hvor plejehjem mm. på ældreområdet, der leverer ydelser efter §§ 83- 87 i serviceloven, skal registrere sig som plejeenheder. Det gælder:

 • Plejehjem
 • Plejeboligbebyggelser
 • Friplejeboligbebyggelser
 • Andre tilsvarende boligenheder - herunder midlertidige pladser
 • Leverandører, som leverer hjælp efter § 83

Læs mere om registrering af plejeenheder

Fakta om ældretilsynet

 • Tilsynet er en 4 årig forsøgsordning, der udspringer af SATS-puljeaftalen for 2018-21. Mere præcist løber forsøgsordningen fra 1. juli 2018 – 31. december 2021.
 • Tilsynet erstatter hverken det nuværende kommunale tilsyn på ældreområdet eller Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn. Ældretilsynet er et supplement til de eksisterende tilsyn, der bevares uændret.
 • Tilsynet bliver evalueret løbende i den fireårige forsøgsperiode.
 • Der er tale om organisatoriske tilsyn. Dvs. det er tilsyn med plejeenheder. Ikke med den enkelte medarbejder.

Læs mere i vores folder om ældretilsynet

Hent folderen om ældretilsynet i A5 til print