STOP TÆNK TJEK

Syv film skal hjælpe sundhedspersonale til at tjekke en ekstra gang, når de håndterer de særlige risikosituationslægemidler. STOP TÆNK TJEK er et samarbejde med Promedicin.dk, som sætter fokus på at undgå medicinfejl. Særligt i forbindelse med syv risikosituationslægemidler: insulin, blodfortyndende medicin, methotrexat, og opioider, gentamicin, kalium og digoxin.

Særligt 7 lægemidler

Hver dag sker der fejl med medicin, og det sker især inden for syv medicingrupper, også kendt som risikosituationslægemidler. En stor del af de utilsigtede hændelser har med de syv lægemidler at gøre og kan have alvorlig og i nogle tilfælde dødelige konsekvenser. Korrekt håndtering af de syv medicingrupper indebærer altså et stort potentiale for at forbedre patientsikkerhed

Syv korte film om at undgå fejl

Syv korte film skal få sundhedspersonale til at tjekke en ekstra gang, når de håndterer de særlige risikosituationslægemidler. Med STOP TÆNK TJEK sætter vi i samarbejde med Promedicin.dk fokus på risikosituationslægemidler.

På denne side:

Film om digoxin

Film om gentamicin

Film om kalium

Film om blodfortyndende medicin

Film om insulin

Film om methorexat

Film om opioder

Download materiale

Digoxin

Film om digoxin

Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.  

Læs mere om digoxin

Gentamicin

Film om gentamicin

Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet. Vær opmærksomved nedsat nyrefunktion. 

Læs mere om gentamicin

Kalium

Film om kalium

Vær opmærksom på, at oral opløsning ikke må gives i.v. Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.

Læs mere om kalium

Blodfortyndende medicin

Film om blodfortyndende medicin

Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen? Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

Læs mere om risikosituationslægemidlet antikoagulantia

Insulin

Film om insulin

Vær opmærksom på, at doseringen af insulin afhænger af værdien af borgerens blodsukker. Undgå forveksling af insulinpenne.

Læs mere om risikosituationslægemidlet insulin

Methotrexat

Film om methotrexat

Gives kun én gang om ugen ved leddegigt og psoriasis. Overdosering kan være dødelig.

Læs mere om risikosituationslægemidlet methotrexat

Opioider

Film om opioider

Vær opmærksom på symptomer på overdosering; virker borgeren sløv, træt eller forvirret? Husk at fjerne det gamle opioidplaster, før du sætter et nyt på huden.

Læs mere om risikosituationslægemidlet opioider

Læs mere