Projekter om medicinhåndtering

Medicinhåndtering er en del af dagligdagen for de fleste sundhedspersoner, der arbejder med patienter. Det er også her, der sker rigtig mange utilsigtede hændelser.

Projekter