Gulsot hos nyfødte – vigtigt at handle efter 14 dage

Mange nyfødte har gulsot – men nogle har det for længe. Det er vigtigt, at nyfødte med forlænget gulsot (gulsot efter 14. levedøgn for mature børn og 21. levedøgn for præmature) undersøges nærmere. Forlænget gulsot kan være et symptom på alvorlige sygdomme som galdevejsatresi. Det har Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med Dansk Pædiatrisk Selskab og Sundhedsstyrelsen sat fokus på i informationsmateriale til praktiserende læger.

Tidlig opsporing af galdevejsatresi er afgørende

Galdevejsatresi er, når dele af eller alle galdevejene fra lever til tarm ikke er udviklet. Derfor ophobes galde i leveren og skader leverfunktionen. Sygdommen udvikles før fødslen og inden for de første tre levemåneder. Tidlig opsporing af galdevejsatresi er afgørende for, at det ved operation kan lykkes at genetablere galdeafløb til tarmen. Hvis galdevejsatresi ikke behandles, er sygdommen dødelig.

Informationsindsats til praktiserende læger

På baggrund af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase, hvor nyfødte med forlænget gulsot ikke er blevet undersøgt for galdevejsatresi tidligt nok, har Styrelsen for Patientsikkerhed sammen med Dansk Pædiatrisk Selskab og Sundhedsstyrelsen udarbejdet informationsmateriale til praktiserende læger for at gøre opmærksom på problemstillingen. Hovedbudskabet er, at praktiserende læger kan være med til at sørge for, at børn med galdevejsatresi bliver behandlet i tide. Det gør de ved at måle eller henvise til måling af fraktioneret bilirubin senest førstkommende hverdag, når de ser en nyfødt med forlænget gulsot.

Du kan se informationsmaterialet på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Se video af oplæg om opsporing af galdevejsatresi

På temadag om patientsikkerhed for mødre og nyfødte 17. september 2021 holdt overlæge Vibeke Brix Christensen oplæg om opsporing af gulsot hos nyfødte. Du kan se optagelsen af oplægget her.

Opsporing af galdevejsatresi hos nyfødte

Oplæg fra temadag om patientsikkerhed for mødre og nyfødte 17. september 2021.

Vibeke Brix Christensen, overlæge på BørneUngeAfdelingen og Afdeling for Børn og Unge med Kirurgiske Sygdomme i Juliane Marie Centret, Rigshospitalet.