Sikre arbejdsgange

Sikre arbejdsgange er vigtige når medicin er involveret i behandlingen, især når det drejer sig om de syv risikosituationslægemidler, der står for en stor del af antallet af utilsigtede hændelser. Vi anbefaler, at kommuner og regioner øger fokus på sikre og transparente processer om risikosituationslægemidler for at styrke patientsikkerheden.

Det er vigtigt, at:

  • arbejdsgange omkring medicinering af borgere og patienter er sikre og forståelige,
  • de rette kompetencer er til rådighed for arbejdet,
  • rolle- og ansvarsfordeling er transparent, samt
  • alle involverede medarbejdere har den tilstrækkelige viden om risikosituationslægemidler.

Vi henstiller derfor til, at kommuner og regioner øger fokus på sikre og transparente processer omkring risikosituationslægemidler.

Ledelser i kommuner og regioner har ansvar for, at:

  • alle sundhedspersoner og disses medhjælp, der ordinerer, dispenserer og administrerer medicin, har de rette kompetencer til at håndtere risikosituationslægemidler
  • arbejdsgange er tilrettelagt med patientens sikkerhed for øje
  • alle sundhedspersoner og deres medhjælp er oplært i brug af tekniske systemer, fx omsorgssystemer, elektroniske patientjournaler og FMK
  • at medicinoplysninger er klare og entydige i tekniske systemer, og at medicinoplysninger i forskellige systemer stemmer overens.