Gentamicin

Nogle lægemidler er sværere at håndtere korrekt end andre. Derfor kræver de særlig opmærksomhed fra sundhedspersonalet. Der er syv lægemiddelgrupper, der især står for medicinfejl. Et af dem er gentamicin. De typiske medicinfejl med gentamicin kan medføre en påvirket nyrefunktion.

Typiske medicinfejl med gentamicin

 • Manglende overvågning af serum-gentamicin og/eller nyrefunktion.
 • Manglende tilpasning af dosis hos overvægtige patienter (BMI > 25).
 • Manglende dosisreduktion ved nedsat nyrefunktion.

Konsekvensen er en påvirket nyrefunktion.

Case

En patient indlægges med urinvejsinfektion. Han har gennem flere år haft tilbagevendende urinvejsinfektion og langsomt nedsat nyrefunktion. Urinvejsinfektionen bliver blandt andet behandlet med gentamicin. Han får ikke reduceret i dosis, og man overvåger ikke hans nyrefunktion.

Patienten udskrives, men først gang han kommer til kontrol i ambulatorium, må han indlægges akut, da der er en svær ophobning af affaldsstoffer i kroppen, pga. den nedsatte nyrefunktion, der nedsætter kroppens evne til at udskille affaldsstoffer (uræmi).

Det kan du gøre for at undgå medicinfejl

For at undgå disse fejl, skal du sørge for at være opdateret på lægemidlerne, kende den lokale instruks samt dobbeltkontrollere.

Vær opdateret på lægemidlerne

Især på:

 • Risikopatienter
 • Monitorering.

Kend den lokale instruks

Kend den lokale instruks i ordinationen og håndtering af lægemidlerne, herunder om:

 • Blodprøvekontrol og opfølgning på svar
 • Beregningsalgoritmer.

Dobbeltkontrol ved dispensering og administration

Dobbeltkontrollér, hvor du tjekker:

 • Lægemiddel
 • Styrke og dosis
 • Dobbeltordination, fx ved overgange mellem afdelinger
 • Hyppighed (højst en gang i døgnet).

Vær særlig opmærksom i bestemte situationer

Der er især syv situationer, hvor du skal være ekstra opmærksom, når du håndterer medicin.

Se de syv situationer og få også gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre for at undgå medicinfejl generelt

Gentamicin

Film om gentamicin

Vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet. Vær opmærksomved nedsat nyrefunktion.