Adgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Regionale, kommunale og private institutioner, der er registreret som hospital i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), er forpligtigede til at modtage og sagsbehandle utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Læs mere i vores miniguide for privathospitaler og speciallægeklinikker.

UTH-rapportering for privathospitaler og speciallægeklinikker - en miniguide

Adgangen til DPSD forudsætter:

  • adgang til Sundhedsdatanettet
  • at der oprettes en lokal SEB-administrator (Sundhedsministeriets Elektroniske Brugerstyring)
  • at den enkelte bruger har en digital signatur.

DPSD via NemID

Hvis du opfylder kravene, kan du logge ind på DPSD via NemID

Log ind

Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål?

Sundhedsdatastyrelsen varetager drift og support af sundhedsdatanettet.

Læs mere om Sundhedsdatanettet og SEB på sundhedsdatastyrelsens hjemmeside

Spørgsmål vedrørende oprettelse i SEB, samt funktionalitet og fejl, skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på servicedesk@sundhedsdata.dk.

Spørgsmål af mere faglig karakter, f.eks. om rapporteringspligt, skal rettes til os på viden@stps.dk.