Adgang til Dansk Patientsikkerhedsdatabase

Denne side er henvendt til sagsbehandlere eller initialmodtagere, der skal logge ind i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD).

OBS: Skal du rapportere en utilsigtede hændelse til Dansk Patientsikkerhedsdatabase? Så skal du gå til denne side: Utilsigtede hændelser

Regionale, kommunale og private institutioner, der er registreret som hospital eller hospice i Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR), er forpligtigede til at modtage og sagsbehandle utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). 

Adgangen til DPSD forudsætter:

  • at organisationen har adgang til Sundhedsdatanettet
  • at den enkelte bruger har adgangsgivende DPSD-roller tildelt via SEB (Sundhedsvæsenets Elektronisk Brugerstyring)
  • at den enkelte bruger har en digital signatur.

Log ind i DPSD

Hvis du opfylder kravene, kan du logge ind i DPSD

Log ind

Hvem skal jeg kontakte ved spørgsmål?

  • Spørgsmål vedrørende oprettelse i SEB, samt funktionalitet og fejl, skal rettes til Sundhedsdatastyrelsen på servicedesk@sundhedsdata.dk
    Sundhedsdatastyrelsen varetager drift og support af sundhedsdatanettet. Læs om Sundhedsdatanettet og SEB
  • Spørgsmål af mere faglig karakter fx om rapporteringspligt, skal rettes til Styrelsen for Patientsikkerhed på viden@stps.dk
  • For spørgsmål til arbejdet i DPSD, brugermanualer og fejlmelding, gå til sagsbehandlersupport
Sagsbehandlersupport

Brugermanualer til DPSD

Brugermanualerne er til dig, der fx har en DPSD-rolle som sagsbehandler. Brugermanualerne gennemgår de forskellige funktioner i DPSD.

Brugermanualer til DPSD