Klog på UTH

Klog på UTH

Kunne det ske for dig? Vi kan lære af vores fejl og sørge for, at det samme ikke sker for andre. Vi deler hver måned cases med problemstillinger fra utilsigtede hændelser fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Klog på UTH er endnu en måde at formidle den læring og viden, vi får gennem de rapporterede utilsigtede hændelser, så vi kan forebygge, at det samme sker for den næste patient.  

En utilsigtet hændelse er en begivenhed i sundhedsvæsenet, som medfører skade eller risiko for skade. Hændelsen er utilsigtet, fordi de sundhedspersoner, der er involveret, ikke har til hensigt at skade andre. Utilsigtede hændelser kan ske, hvis der fx er mangler i sikkerhedssystemer, problemer med teknisk udstyr og apparatur, uhensigtsmæssige forhold i tilrettelæggelse af arbejdet, misforståelser eller tab af information.

Cases

Fold ud