Klog på UTH

Klog på UTH

Kunne det ske for dig? Vi kan lære af vores fejl og sørge for, at det samme ikke sker for andre. Klog på UTH deler cases med problemstillinger inspireret af utilsigtede hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase.

Når noget går galt i forbindelse med sundhedsfaglige opgaver, kaldes det en utilsigtet hændelse (UTH). Det er en hændelse, som har eller kunne have haft konsekvenser for patienten i forskellig grad. Den kaldes utilsigtet, fordi det ikke var hensigten, at det skulle ske. 

Klog på UTH er endnu en måde at formidle den læring og viden, vi får gennem de rapporterede utilsigtede hændelser, så vi kan forebygge, at det samme sker for den næste patient.

OBS: Cases i Klog på UTH er af hensyn til anonymitet ikke virkelige hændelser, men inspireret af hændelser i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Cases i Klog på UTH