Projekt om patientovergange

Mange områder af sundhedsvæsenet oplever udfordringer med patientovergange. Trygge og sammenhængende forløb kræver veltilrettelagte strukturer, enkel og forståelig kommunikation og samarbejde på tværs af sektorerne.

Projekter