Blodfortyndende medicin (antikoagulantia)

Nogle lægemidler er forbundet med større risiko i bestemte situationer. De står for en stor del af de utilsigtede hændelser, der opstår på grund af medicinfejl, og som medfører alvorlige konsekvenser for patienterne. Bedre forståelse af de særlige risici ved disse lægemidler kan derfor bidrage til at forbedre patientsikkerheden. En af dem er blodfortyndende medicin eller antikoagulantia (warfarin, hepariner, Direkte Orale Antikoagulantia - DOAK). De typiske medicinfejl med blodfortyndende medicin (antikoagulantia) kan medføre blødning og blodpropper.

Typiske medicinfejl med blodfortyndende medicin (antikoagulantia)

 • INR (blodets evne til at størkne) bliver ikke overvåget, eller der bliver ikke handlet på en blodprøve.
 • Manglende behandling med anden blodfortyndende medicin under pause af fx warfarin hos patienter med høj risiko for blodpropper.
 • Manglende behandling med blodfortyndende medicin før og efter operation.
 • Overdosering; man overser, at patienten i forvejen får behandling med blodfortyndende medicin.
 • Forveksling af dosering i antal tabletter med dosering i mg ved warfarin-behandling.

Konsekvensen er blødning og blodpropper (hæmoragi, trombose, emboli).

 

Kampagne om det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa®

I samarbejde med Danmarks Apotekerforening har vi lavet en kampagne, som er rettet særligt mod patienter, som bruger det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa®, og de medarbejdere, der håndterer lægemidlet for borgere på fx plejecentre og i hjemmesygeplejen.

Når borgere eller plejepersonale henter Pradaxa® på et apotek, vil de få udleveret et postkort med information om korrekt opbevaring af Pradaxa®. Hovedbudskabet er, at lægemidlet ikke må tages ud af sin originale indpakning, før det skal indtages, fordi kontakt med luftens fugt kan gøre lægemidlet ustabilt. Det kan resultere i, at patienten får en forkert dosis.

Læs mere om kampagnen om det blodfortyndende lægemiddel Pradaxa®

Case

En patient indlægges med urinvejsinfektion. Da patienten skal have skiftet sine JJ-katetre (slange, der ligger i urinlederen fra nyren til blæren), sættes patientens warfarin-behandling på pause. Der er ikke blevet ordineret en anden blodfortyndende behandling, og warfarin-behandlingen bliver ikke sat i gang igen.

Efter at urinvejsinfektionen er færdigbehandlet, bliver patienten pludselig ukontaktbar, og hendes læber er blålige. Det bliver efterfølgende konstateret, at patienten har fået en blodprop i lungen som konsekvens af den manglende behandling med antikoagulantia.

Blodfortyndende medicin

Film om blodfortyndende medicin

Vær opmærksom ved operation – er noget ændret i behandlingen? Vær opmærksom på INR, hos borgere der får warfarin.

Det kan du gøre for at undgå medicinfejl

For at undgå disse fejl, skal du sørge for at være opdateret på lægemidlerne, kende den lokale instruks samt dobbeltkontrollere.

Vær opdateret på lægemidlerne

 • Især på:
 • Risikopatienter
 • Monitorering
 • Interaktioner/forsigtighedsregler/kontraindikationer.

Kend den lokale instruks

Kend den lokale instruks både i ordination og håndtering af disse lægemidler, herunder om:

 • Behandling omkring operationer/bridging
 • Reordination efter pausering
 • Forebyggelse af forvekslinger af styrker/mg og antal
 • Ændringer i behandlingsregime
 • Blodprøvekontrol og opfølgning på svar
 • Overlevering af ændringer til primærsektor.

Dobbeltkontrol ved dispensering og administration

Dobbeltkontrollér, hvor du tjekker:

 • Lægemiddel
 • Styrke, dosis og enheder
 • Infusionshastighed
 • Dobbeltordination.

Vær særlig opmærksom i bestemte situationer

Der er især syv situationer, hvor du skal være ekstra opmærksom, når du håndterer medicin.

Se de syv situationer og få også gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre for at undgå medicinfejl generelt