I.v. væsker og hyponatriæmi

Intravenøse (i.v.) væsker er medicin med virkninger og bivirkninger. Det er derfor vigtigt, at i.v. væsker ordineres og monitoreres med samme omhu som al anden medicin.

Mange patienter modtager behandling med intravenøse (i.v.) væsker på de danske sygehuse. Behandling med i.v. væsker giver i de fleste tilfælde ikke bivirkninger. Dog er det vigtigt at vide, at i.v. væsker er medicin, som kan have bivirkninger. I.v. væsker skal derfor ordineres og monitoreres med samme omhu som al anden medicin. Lægemiddelstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed har sammen udarbejdet en informationsindsats med fokus på behandling med i.v. væsker og forebyggelse af hospitalserhvervet hyponatriæmi.

Lægemiddelstyrelsen har løbende modtaget bivirkningsindberetninger, hvor i.v. behandling med 5 % glukose, Darrow-glukose eller kalium-natrium-glukose har forårsaget svære cerebrale symptomer (f.eks. bevidsthedspåvirkning og kramper) som følge af fald i plasma-natrium (P-Na).

Lommefolder om behandling med i.v. væske

For at sætte fokus på, at i.v. væske er medicin med virkninger og bivirkninger, er lommefolderen "Natriumfolderen – En guide til i.v. væskebehandling" blevet udarbejdet i samarbejde med en kliniker og udsendt til landets akutmodtagelser i juni 2020.

I lommefolderen kan du bl.a. orientere dig om, hvordan hospitalserhvervet hyponatriæmi kan forebygges, og se en oversigt over hyppigt anvendte i.v. væsker, tonicitet efter indgift samt effekt på P-Na m.m.

Find lommefolderen og tilhørende fakta-ark på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

Oplæg om Natriumfolder

16. september 2022 holdt Christian Overgaard Steensen et oplæg om Natriumfolderen på Styrelsen for Patientsikkerheds temadag om medicinsikkerhed. Du kan se oplægget her.

Se PP-præsentation fra oplægget

En fireårig pige indlægges efter et hovedtraume og bliver behandlet med Darrow-glukose i.v., der efter indgift er svært hypotonisk. Ved indlæggelsen er P-Na 133 mmol/l. Efter behandlingen falder barnets bevidsthedsniveau, og hun begynder at kaste op. Der måles en P-Na på 118 mmol/l, og der er normalt blodsukker. Det vurderes, at barnets symptomer skyldes hyponatriæmi, og hun bliver behandlet med hypertonisk natriumklorid (NaCl) i.v. og vågner op.

En 75-årig mand indlægges med mavesmerter. Ved indlæggelsen er patienten vågen, og P-Na er 137 mmol/l. Han bliver behandlet med 5 % glukose og kalium-natrium-glukose i.v., der efter indgift er svært hypotonisk. Efter ét døgn bliver patienten ukontaktbar, og der måles P-Na på 117 mmol/l. Blodsukker er normalt. Det vurderes, at patientens symptomer skyldes hyponatriæmi, og han bliver behandlet med hypertonisk natriumklorid (NaCl) i.v., hvorefter han vågner op.

En 55-årig mand indlægges pga. hudkløe og nyopdaget levercirrhose. Patienten er ved indlæggelsen vågen, og der måles en P-Na på 140 mmol/l. Patienten behandles med 5 % glukose i.v., der efter indgift er svært hypotonisk. Han bliver ukontaktbar, og der måles en P-Na på 122 mmol/l. Blodsukker er normalt. Han vågner op, da P-Na er korrigeret til 128 mmol/l.

En yngre mand indlægges med meningitis. Patienten fremstår forvirret og har GCS 14. Der måles ved indlæggelsen P-Na på 137 mmol/l. Patienten opstarter relevant antibiotikabehandling. Han behandles med 2 liter ringer-acetat i.v., der efter indgift er moderat hypotonisk. Patienten falder i bevidsthedsniveau, og der måles P-Na på 131 mmol/l og normalt blodsukker. Patienten dør kort tid efter pga. inkarceration.