Ordinerer du patientsikkert?

Når du som praktiserende læge ordinerer medicin i dit lægepraksissystem eller FMK-online, kan du angive dosering på forskellige måder – nogle mere sikre end andre.

Det er vigtigt, at doseringen er entydig og bliver overført korrekt til de lokale medicinsystemer, hvorfra plejepersonalet senere skal administrere lægemidlerne.

Det mest sikre er at anvende doseringsforslag eller struktureret dosering. Så bliver doseringen overført automatisk og skal ikke oversættes eller oprettes manuelt i de medicinsystemer, plejepersonalet bruger.

Vælger du at angive dosering i fritekst, skal personalet i kommunerne selv oprette doseringen i deres lokale medicinsystemer. Det giver risiko for, at der sker fejl ved den manuelle overførsel og dermed risiko for fejlmedicinering.

For at ordinere patient- sikkert, skal du anvende:

  1. Doseringsforslag
  2. Hvis der ikke findes doseringsforslag, så anvend struktureret dosering

Vidste du..?

  1. At i 33 % af alle ordinationer er doseringen angivet som fritekst?
  2. At dosering skrevet i fritekst øger risikoen for medicineringsfejl?

Hent Værd at vide-ark om patientsikker ordination