Krav til administrationstidspunkter for lægemiddelordinationer

Personale i ældreplejen kontakter af og til den praktiserende læge, hvis oplysninger omkring klokkeslæt for medicingivning ikke er registreret i Det Fælles Medicinkort (FMK). Det viser bl.a. Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn.

Det kan skyldes, at der kan være tvivl om, hvordan personalet, der giver medicinen, skal forholde sig, når lægen ikke har angivet et klokkeslæt for medicingivningen. Lægerne skal i dag kun angive et eksakt administrationstidspunkt, hvis det er relevant for behandlingen, fx ved behandling af parkinsonisme eller epilepsi, hvor det er vigtigt, at medicinen tages på samme tidspunkt hver dag for at mindske risikoen for anfald. Det er ikke et krav fra Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn eller i receptbekendtgørelsen, at lægen angiver et administrationstidspunkt, medmindre det er relevant for behandlingen.

Når lægen ordinerer medicin på FMK, modtager plejecenteret eller hjemmeplejen lægens ordination elektronisk via FMK. I tilfælde hvor medicinen ikke skal gives på bestemte tidspunkter, kan lægen angive, hvor mange gange dagligt medicinen skal tages, fx 'en tablet to gange daglig'. I disse tilfælde skal personalet selv placere medicingivningen i deres lokale medicinskema under hensynstagen til lægemidlets effekt.

Når Styrelsen for Patientsikkerhed er på tilsyn, ser vi bl.a. på, om lægemidlet er dokumenteret korrekt i det lokale medicinskema, og at der er overensstemmelse mellem administrationstidspunktet i medicinlisten og i doseringsæsken.

Læs mere om kravene til medicinhåndtering i plejesektoren og andre steder uden for sygehusene