Antipsykotisk medicin og demens

Som udgangspunkt skal mennesker med demens ikke have antipsykotisk medicin. Alligevel får hver femte borger med demenssygdom antipsykotisk medicin. Film og materialer kan guide dig igennem de særlige forhold ved antipsykotisk medicin og demens og give forslag til tiltag, der kan stå i stedet for antipsykotisk medicin.

Adfærdsforstyrrelser hos mennesker med demens

Et menneske, der rammes af demens, kan få nogle bestemte adfærdsmæssige og psykiatriske symptomer, i takt med at sygdommen skrider frem.

Disse symptomer kaldes også BPSD, som står for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia - de adfærdsmæssige og psykiatriske symptomer ved demens.

Symptomerne er almindelige for mennesker med demens, og de skal som udgangspunkt ikke behandles med antipsykotisk medicin. Symptomerne kan skyldes infektion, smerter eller uopfyldte fysiske eller psykologiske behov.

Psykiatriske symptomer

 • Depression
 • Angst
 • Ophidset og urolig adfærd (agitation)
 • Hallucinationer vrangforestillinger
 • Løftet stemningsleje.

Adfærdsmæssige symptomer

 • Aggressivitet (verbal og fysisk)
 • Rastløshed
 • Beskæftigelsestrang
 • Omkringvandren
 • Uhæmmet og upassende adfærd
 • Apati
 • Ændrede spisevaner og/eller døgnrytme.
Til læger

Film om antipsykotisk medicin og demens

Som læge har du en central rolle i at få nedbragt forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Særligt ved overgange skal du være opmærksom på overdragelse af ansvar for opfølgning og ophør med antipsykotisk medicin.

Til pårørende

De pårørende spiller en meget vigtig rolle i behandlingen og plejen af mennesker med demens. Det gør de, fordi de kender personen med demens bedst.

På siden om antipsykotisk medicin og demens henvendt til pårørende kan de pårørende finde film og nyttig viden om fx demenskoordinatorer i kommunerne. 

Antipsykotisk medicin og demens - information til pårørende

Undervisningsmateriale til plejepersonale

Vi har udviklet et undervisningsmateriale til plejepersonale om demens og antipsykotisk medicin. Materialet er udarbejdet som en guide, som fasttilknyttede læger på plejecenter eller andre lægefaglige konsulenter kan benytte til sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonale.

Undervisningsmateriale til plejepersonale om demens og antipsykotisk medicin (pdf)

National Demenshandlingsplan

Demenshandlingsplanen består af 23 initiativer. Et af målene i den nationale demenshandlingsplan er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og frem mod 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom.

Læs mere om den Nationale Demenshandlingsplan på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Materialer til inspiration

Nationale kliniske retningslinjer:

NKR: Demens og medicin - Sundhedsstyrelsen

NKR: Forebyggelse og behandling af delir - Sundhedsstyrelsen

NKR: Forebyggelse og behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens - Sundhedsstyrelsen

Brug af lægemidler ved demens - Sundhedsstyrelsen 

Faglige metoder til forebyggelse og behandling af adfærdsforstyrrelser:

Guide til at nedbringe brug af antipsykotisk medicin til mennesker med demens - Sundhedsstyrelsen

BPSD-modellen - metode til målrettet arbejde med adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos beboere med demens - Sundhedsstyrelsen

Anbefalinger og inspiration til at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder og udadreagerende adfærd i ældreplejen - Sundhedsstyrelsen

Demenshåndbog: Beboerkonferencen i praksis - Sundhedsstyrelsen

Demenshåndbog: Personcentreret omsorg i praksis - Sundhedsstyrelsen

Demenshåndbog: Metoder til at forstå adfærdsmæssig og psykiske symptomer i praksis - Sundhedsstyrelsen

Viden og erfaringer om brug af sansestimuli til at forebygge og reducere udadreagerende adfærd på ældreområdet - Sundhedsstyrelsen

E-læring:

E-læring om antispykotisk medicin og demens til ledere og medarbejdere i ældreplejen - Sundhedsstyrelsen

ABC Demens – udfordrende adfærd | Nationalt Videnscenter for Demens 

Yderligere materiale:

Webinar: Hvordan kan vi mindske forbruget af antipsykotisk medicin? - Videnscenter for værdig ældrepleje - Sundhedsstyrelsen

Afdækning af eksisterende viden, metoder og praksis ift. at forebygge, håndtere og lære af udadreagerende adfærd i ældreplejen i et arbejdsmiljøperspektiv - Sundhedsstyrelsen

Unge og nyansatte samt pårørendes oplevelser og behov i forbindelse med udadreagerende adfærd i ældreplejen - Sundhedsstyrelsen