Antipsykotisk medicin og demens

Som udgangspunkt skal mennesker med demens ikke have antipsykotisk medicin. Alligevel får hver femte borger med demenssygdom antipsykotisk medicin. Film og materialer kan guide dig igennem de særlige forhold ved antipsykotisk medicin og demens og give forslag til tiltag, der kan stå i stedet for antipsykotisk medicin.

Adfærdsforstyrrelser hos mennesker med demens

Et menneske, der rammes af demens, kan få nogle bestemte adfærdsmæssige og psykiatriske symptomer, i takt med at sygdommen skrider frem.

Disse symptomer kaldes også BPSD, som står for Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia - de adfærdsmæssige og psykiatriske symptomer ved demens.

Symptomerne er almindelige for mennesker med demens, og de skal som udgangspunkt ikke behandles med antipsykotisk medicin. Symptomerne kan skyldes infektion, smerter eller uopfyldte fysiske eller psykologiske behov.

Psykiatriske symptomer

 • Depression
 • Angst
 • Ophidset og urolig adfærd (agitation)
 • Hallucinationer vrangforestillinger
 • Løftet stemningsleje.

Adfærdsmæssige symptomer

 • Aggressivitet (verbal og fysisk)
 • Rastløshed
 • Beskæftigelsestrang
 • Omkringvandren
 • Uhæmmet og upassende adfærd
 • Apati
 • Ændrede spisevaner og/eller døgnrytme.
Til læger

Film om antipsykotisk medicin og demens

Som læge har du en central rolle i at få nedbragt forbruget af antipsykotisk medicin til mennesker med demens. Særligt ved overgange skal du være opmærksom på overdragelse af ansvar for opfølgning og ophør med antipsykotisk medicin.

Undervisningsmateriale til plejepersonale

Vi har udviklet et undervisningsmateriale til plejepersonale om demens og antipsykotisk medicin. Materialet er udarbejdet som en guide, som fasttilknyttede læger på plejecenter eller andre lægefaglige konsulenter kan benytte til sundhedsfaglig rådgivning af plejepersonale.

Undervisningsmateriale til plejepersonale om demens og antipsykotisk medicin (pdf)

Til pårørende

Film om antipsykotisk medicin og demens

De pårørende spiller en meget vigtig rolle i behandlingen og plejen af mennesker med demens. Det gør de, fordi de kender personen med demens bedst.

National Demenshandlingsplan

Demenshandlingsplanen består af 23 initiativer. Et af målene i den nationale demenshandlingsplan er at sikre korrekt brug af antipsykotisk medicin og frem mod 2025 at halvere forbruget af antipsykotisk medicin til borgere med en demenssygdom.

Læs mere om den Nationale Demenshandlingsplan på Sundhedsstyrelsens hjemmeside