Projekter om dysfagi

Dysfagi er en samlet betegnelse for problemer med at tygge og synke mad og drikke, som bl.a. kan føre til under- eller fejlernæring og dehydrering. Dysfagi øger også risikoen for fejlsynkning, som kan resultere i aspirationspneumoni.

Fejlsynkning sker ofte i forbindelse med måltider, og derfor er det vigtigt at sikre korrekt lejring af patienten og passende fødevare- og drikkekonsistens i forbindelse med måltider. Det er også vigtigt, at man har et fælles sprog om dysfagi internt på behandlingsstederne og på tværs af sektorer samt en god overlevering af information om patienterne.

I Dansk Patientsikkerhedsdatabase er der rapporteret utilsigtede hændelser om dysfagi. Hændelserne handler bl.a. om, at personalet overser information om dysfagi i journalen, at screening for dysfagi udføres med forsinkelse, eller at der er utilstrækkelig overlevering af information om dysfagi ved indlæggelse og udskrivelse. 

Relateret indhold

Projekter