Sagsbehandlersupport

Du har mulighed for at anmelde fejl og indgive ændringsønsker til Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Måden du gør det på, afhænger af, om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger. Har du i stedet brug for vejledninger til, hvordan DPSD bruges, kan du finde mere viden om dette i vores brugermanualer.

Fejlmelding

Du har mulighed for at anmelde fejl, som du har oplevet i forbindelse med dit arbejde i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Måden du gør det på, afhænger af, om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger. Har du i stedet brug for vejledninger til, hvordan DPSD bruges, kan du finde mere viden om dette i vores brugermanualer.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig Sundhedsdatastyrelsens driftsinformation, så du automatisk modtager en mail, når der opstår større fejl, eller hvis der sker ændringer i DPSD.

Der findes forskellige måder at anmelde fejl på, afhængig af om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger.

Sundhedsdatastyrelsen sender automatisk driftsinformation

Indmeld fejl som rapportør eller sagsbehandler

Som rapportør eller sagsbehandler i en region eller kommune bør du kontakte din lokale DPSD-superbruger hvis du har behov for at anmelde fejl.

Indmeld fejl som superbruger

Vi anbefaler, at du som DPSD-superbruger orienterer dig i vores FAQ, før du kontakter servicedesk eller os i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som DPSD-superbruger kan det være en god idé at kontrollere, om brugeren, som oplever problemer, er korrekt opsat i SEB. Dette kan kontrolleres via organisationens egen SEB-administrator.

Kontakt Servicedesk eller STPS for hjælp til udfordringer

Som superbruger kan du anmelde fejl til Servicedesk på mailadressen servicedesk@sundhedsdata.dk eller på telefon: 32 68 39 00.

Henvendelse til Servicedesk vedrørende tekniske fejl i DPSD, fx:

 • Udfordringer med at rapportere
 • Udfordringer med at logge ind
 • Mailkvittering, som du ikke er rette modtager af
 • Fejlbeskeder inde i DPSD
 • Manglende adgang til funktioner i DPSD
 • Udfordringer med udtræk fra SEB om oplysninger på DPSD-brugere i din organisation

Henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed til viden@stps.dk vedrørende al faglig sparring og spørgsmål om fx:

 • rapporteringspligten
 • indhold i rapporterne
 • rapportopsætning
 • planopsætning
 • generel opsætning af brugerstyring for DPSD via SEB
 • kommunal implementering af anvendelse af privatleverandørrollen i DPSD
 • nationale problemområder, f.eks. problemer vedrørende insulin.
 • opdatering af DPSD-superbrugerliste.

Ændringsønsker

Du har mulighed for at indgive ændringsønsker til den fortsatte udvikling af DPSD.

Der findes forskellige måder at indmelde ændringsønsker på, alt afhængig af om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger.

Rapportør og sagsbehandler

Hvis du som rapportør eller sagsbehandler har ønsker til ændringer i DPSD, skal du kontakte din lokale DPSD-superbruger (se kommunale og regionale superbrugere). Dette vil sikre en effektiv håndtering af din forespørgsel.

Superbruger

Som DPSD-superbruger har du mulighed for at indmelde ændringsønsker fra din organisation til driftsgruppen for DPSD. Driftsgruppen vil håndtere prioriteringen af ændringsønsker. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din lokale driftsgrupperepræsentant, er du velkommen til at henvende dig til os i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvordan ser et velbeskrevet ændringsønske ud?

For at sikre en hurtig og præcis behandling af din henvendelse, anbefaler vi, at du angiver følgende oplysninger:

 • Hvad formålet er med ændringsønsket
 • En detaljeret beskrivelse af den ønskede ændring
 • Eventuelle relevante dokumenter eller skærmbilleder, der kan hjælpe med at illustrere dit ønske
 • Om det vedrører DPSD3 eller er tiltænkt nyt system
 • Evt. andet relevant, som kan understøtte ændringsønsket

Bemærk, at dette er den anbefalede fremgangsmåde, når du ønsker at komme med forslag til eksisterende DPSD eller et nyt system.

Rollebeskrivelse

Brugermanualer

Brugermanualer til DPSD

Brugermanualerne er til dig, der fx har en DPSD-rolle som sagsbehandler. Brugermanualerne gennemgår de forskellige funktioner i DPSD.

Se brugermanualer til Dansk Patientsikkerheds-database

Videovejledninger

Videoerne er til dig, der er ny eller let øvet bruger, og beskriver kort de vigtigste elementer i DPSD.

Se vores videovejledninger om DPSD

Sagsbehandling for private leverandører i kommunerne

Sådan anvender du den nye brugerrolle til sagsbehandling af utilsigtede hændelser hos private leverandører i kommunerne.

Hent informationsmaterialet

Guide til aktindsigt i utilsigtede hændelser

Guiden er til risikomanagere og juridiske sagsbehandlere i kommuner og regioner, der behandler anmodninger om aktindsigt i utilsigtede hændelser i DPSD.

Se guide til behandling af aktindsigt i utilsigtede hændelser

Nyt rapporteringsskema til regionale sagsbehandlere - og ændret sagsbehandlerskema

Information til regionale sagsbehandlere om ændringerne i rapporterings- og sagsbehandlerskemaet pr. 11. januar 2022.

Hent informationsmaterialet

Nyt rapporteringsskema til kommunale sagsbehandlere- og ændret sagsbehandlerskema

Information til kommunale sagsbehandlere om ændringerne i rapporterings- og sagsbehandlerskemaet pr. 11. januar 2022.

Hent informationsmaterialet