Sagsbehandlersupport

Vi har samlet et område til dig, der er sagsbehandler i Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Her finder du brugermanualer til specifikke områder og driftsnyheder. Du kan også læse, hvordan du anmelder fejl og indgiver ændringsønsker til DPSD. Måden du gør det på, afhænger af, om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger.

Brugermanualer

Vi har udarbejdet en række manualer og vejledninger til de forskellige opgaver og funktioner i DPSD. Her finder du bl.a hjælp til søgemodulet, lokationsopslag, dataanalyse og sagsbehandling samt en beskrivelse af roller og opgaver.

Gå til brugermanualer til DPSD

Fejlmelding

Du har mulighed for at anmelde fejl, som du har oplevet i forbindelse med dit arbejde i Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Måden du gør det på afhænger af, om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger. Har du i stedet brug for vejledninger til, hvordan DPSD bruges, kan du finde mere viden om dette i vores brugermanualer.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig Sundhedsdatastyrelsens driftsinformation, så du automatisk modtager en mail, når der opstår større fejl, eller hvis der sker ændringer i DPSD.

Tilmeld dig automatisk driftsinformation 

Indmeld fejl som rapportør eller sagsbehandler

Som rapportør eller sagsbehandler i en region eller kommune bør du kontakte din lokale DPSD-superbruger hvis du har behov for at anmelde fejl.

Find din regionale superbruger

Find din kommunale superbruger

Indmeld fejl som superbruger

Vi anbefaler, at du som DPSD-superbruger orienterer dig i vores FAQ, før du kontakter servicedesk eller os i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Som DPSD-superbruger kan det være en god idé at kontrollere, om brugeren, som oplever problemer, er korrekt opsat i SEB. Dette kan kontrolleres via organisationens egen SEB-administrator.

Som superbruger kan du anmelde fejl til Servicedesk på mailadressen servicedesk@sundhedsdata.dk eller på telefon: 33 32 39 00.

Henvendelse til Servicedesk vedrørende tekniske fejl i DPSD, kan fx være:

 • udfordringer med at rapportere
 • udfordringer med at logge ind
 • mailkvittering, som du ikke er rette modtager af
 • fejlbeskeder inde i DPSD
 • manglende adgang til funktioner i DPSD
 • udfordringer med udtræk fra SEB om oplysninger på DPSD-brugere i din organisation

Henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed på viden@stps.dk vedrørende al faglig sparring og spørgsmål om fx:

 • rapporteringspligten
 • indhold i rapporterne
 • rapportopsætning
 • planopsætning
 • generel opsætning af brugerstyring for DPSD via SEB
 • kommunal implementering af anvendelse af privatleverandørrollen i DPSD
 • nationale problemområder, f.eks. problemer vedrørende insulin
 • opdatering af DPSD-superbrugerliste

Ændringsønsker

Du har mulighed for at indgive ændringsønsker til den fortsatte udvikling af DPSD.

Der findes forskellige måder at indmelde ændringsønsker på, alt afhængig af om du er rapportør, sagsbehandler eller superbruger.

 • Hvis du som rapportør eller sagsbehandler har ønsker til ændringer i DPSD, skal du kontakte din lokale DPSD-superbruger. Det vil sikre en effektiv håndtering af din forespørgsel.

  Find din regionale superbruger

  Find din kommunale superbruger

 • Som DPSD-superbruger kan du indmelde ændringsønsker fra din organisation til driftsgruppen for DPSD. Driftsgruppen vil håndtere prioriteringen af ændringsønsker. Hvis du er i tvivl om, hvem der er din lokale driftsgrupperepræsentant, er du velkommen til at henvende dig til os i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Hvordan ser et velbeskrevet ændringsønske ud?

For at sikre en hurtig og præcis behandling af din henvendelse, anbefaler vi, at du angiver følgende oplysninger:

 • Hvad formålet er med ændringsønsket
 • En detaljeret beskrivelse af den ønskede ændring
 • Hvad gevinsten er med ændringen (fx informationssikkerhed, forbedring af datakvalitet mv)
 • Hvordan det håndteres i dag (Workaround)
 • Om det vedrører DPSD3 eller er tiltænkt nyt system
 • Eventuelle relevante dokumenter eller skærmbilleder, der kan hjælpe med at illustrere dit ønske
 • Evt. andet relevant, som kan understøtte ændringsønsket

Bemærk, at dette er den anbefalede fremgangsmåde, når du ønsker at komme med forslag til eksisterende DPSD eller et nyt system.

Relateret vejledning

Rollebeskrivelse

Beskrivelse af de opgaver, styrelsen som minimum forventer, der bliver varetaget af de forskellige roller i relation til DPSD.

Roller og opgaver (pdf)

Brugermanualer

Brugermanualerne er til dig, der fx har en DPSD-rolle som sagsbehandler. Brugermanualerne gennemgår de forskellige funktioner i DPSD.

Brugermanualer til DPSD

Sagsbehandling for private leverandører i kommunerne

Sådan anvender du den nye brugerrolle til sagsbehandling af utilsigtede hændelser hos private leverandører i kommunerne.

Vejledning om sagsbehandling for private behandlingssteder i kommunerne (pdf)

Aktindsigt i utilsigtede hændelser

Guide til risikomanagere og juridiske sagsbehandlere i kommuner og regioner, der behandler anmodninger om aktindsigt i utilsigtede hændelser i DPSD.

Behandling af aktindsigt i UTH