Digoxin

Nogle lægemidler er forbundet med større risiko i bestemte situationer. De står for en stor del af de utilsigtede hændelser, der opstår på grund af medicinfejl, og som medfører alvorlige konsekvenser for patienterne. Bedre forståelse af de særlige risici ved disse lægemidler kan derfor bidrage til at forbedre patientsikkerheden. Et af dem er digoxin. De typiske medicinfejl med digoxin kan medføre hjerterytmeforstyrrelser (arytmi).

Typiske medicinfejl med digoxin

 • Forvirring om mætningsdosis og vedligeholdelsesdosis.
 • Der ikke bliver handlet på eller reflekteret over serum-digoxinværdier.
 • Forveksling af styrker.
 • Dobbeltordination, hvor man overser, at patienten i forvejen får anden behandling med digoxin.

Konsekvensen er hjerterytmeforstyrrelser (arytmi).

Case

Patienten er startet på digoxinbehandling på grund af en forstyrrelse i hjerterytmen. Patienten får jævnligt taget blodprøver. Over de sidste tre uger har serum-kreatinin været støt stigende. Den seneste måling af serum-digoxin viste 2,0 nmol/L.

Patientens behandling med digoxin fortsætter uændret trods den høje serum-digoxin, og en uge senere indlægges patienten med en digoxinforgiftning og en serum-digoxin på 5,1 nmol/L.

Det kan du gøre for at undgå medicinfejl

For at undgå disse fejl, skal du sørge for at være opdateret på lægemidlerne, kende den lokale instruks samt dobbeltkontrollere.

Vær opdateret på lægemidlerne

Især på:

 • Risikopatienter
 • De forskellige styrker
 • Mætningsdosis og vedligeholdelsesdosis
 • Monitorering.

Kend den lokale instruks

Kend den lokale instruks i ordinationen og håndtering af lægemidlerne, herunder om:

 • Blodprøvekontrol og opfølgning på svar
 • Ændringer i behandlingsregime
 • Forebyggelse af forvekslinger af styrker.

Dobbeltkontrol ved dispensering og administration

Dobbeltkontrollér, hvor du tjekker:

 • Lægemiddelstyrke og dosis.

Vær særlig opmærksom i bestemte situationer

Der er især syv situationer, hvor du skal være ekstra opmærksom, når du håndterer medicin.

Se de syv situationer og få også gode råd til, hvad du og dine kolleger kan gøre for at undgå medicinfejl generelt

Digoxin

Film om digoxin

Undgå forveksling af styrker, og vær opmærksom på dosering i forhold til mængden af lægemiddel i blodet.