Overdosering af paracetamol til børn

Overdosering af paracetamol til børn kan føre til leverpåvirkning og antidotbehandling.

Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD) modtager jævnligt utilsigtede hændelser, som omhandler overdosering af paracetamol til børn. I det fleste hændelser sker der ikke skade på barnet. Der er dog hændelser, hvor behandlingen i en kortere periode må sættes i bero, og barnet i den periode ikke er ordentligt smertedækket.

Overdosering af paracetamol kan have meget alvorlige konsekvenser, og i 2018 modtog DPSD tre hændelser, hvor børn mellem 0 og 1 år har måtte antidotbehandles med N-acetylcystein (NAC) efter overdosering af paracetamol. Der var tilfælde, hvor barnet viste tegn på leverpåvirkning. De typiske årsager til overdosering er, at:

  • der ordineres eller beregnes for store mængder paracetamol i forhold til barnets vægt, så anbefalet daglig dosis overskrides
  • der på sygehusene er manglende koordination mellem operations- og sengeafsnit, så der gives paracetamol i for stor mængde eller for hyppigt, så anbefalet daglig dosis overskrides.

    Som sundhedsperson skal man være særligt opmærksom på dosering, når man ordinerer, dispenserer og administrerer paracetamol til børn. Man skal kontrollere barnets vægt i forhold til dosis og kontrollere, hvornår medicinen sidst er givet. Hvis barnet er ankommet fra en anden afdeling, bør man være ekstra opmærksom.

    Når man som sundhedsperson bliver opmærksom på, at der sker smertestillende behandling med paracetamol i hjemmet, skal man sørge for, at forældrene forstår, hvordan medicinen skal håndteres både i forhold til mængde og hyppighed. Man skal også sikre sig, at forældrene anvender måleske eller anden måleanordning, som følger med medicinen, så korrekt dosis gives.

Case

En dreng på 11 måneder, som vejede 8,5 kg, med brækket ben fik 150 mg paracetamol på sengeafdelingen kl 9.30. Barnet blev derefter kørt til operationsgangen. Ved operationsstart klokken 12:06 modtog han yderligere 390 mg paracetamol intravenøst. Med denne dosis blev den anbefalede daglige dosis oversteget, og dosis blev givet for hurtigt efter forrige dosis. Det blev besluttet, at patienten ikke måtte få mere paracetamol før den efterfølgende morgen.

Casen er konstrueret ud fra utilsigtede hændelser rapporteret til Dansk Patientsikkerhedsdatabase.