Projekter om polyfarmaci og medicingennemgang

Mange patienter behandles med flere lægemidler på én gang. Det kan føre til uhensigtsmæssige interaktioner, ligesom det kan være svært for patienterne at huske, hvilke lægemidler de skal tage, og hvordan de bedst følger behandlingsplanen. En gennemgang af patientens medicin kan derfor være nyttig for patienter, der behandles med flere lægemidler ad gangen.

Projekter